Polska

Technologia Inkjet

Wydajność natrysku

Głowica drukująca jest sercem każdej drukarki atramentowej, a projekt i konstrukcja głowic drukujących określa szereg kluczowych właściwości, w tym rozdzielczość przestrzenną, szybkość druku i osadzanie atramentu. Przemysłowe głowice drukujące Fujifilm są przeznaczone do wielu zastosowań, przy czym dostępne są wersje kompatybilne z większością popularnych typów atramentów, w tym UV, wodorozcieńczalnych, hybrydowych i olejowych.
Gdy głowica drukująca zostanie zintegrowana z odpowiednim systemem, otrzymuje ona atrament o właściwej temperaturze i natężeniu przepływu z systemu dostarczania atramentu.
Głowica drukująca jest również zasilana danymi obrazu, które mówią głowicy, kiedy wystrzelić kroplę, oraz przebiegiem fali, który mówi, jak wystrzelić kroplę. Wreszcie, środowisko, w tym temperatura i ciśnienie, jest regulowane w celu zapewnienia optymalnej wydajności.
Charakterystyka płynu samego atramentu jest starannie dopasowywana do głowicy drukującej w celu optymalizacji formowania kropli. Te właściwości płynu sprawiają, że kropla jest okrągła i porusza się we właściwym kierunku bez rozpadania się, zapewniając minimalizację tworzenia się satelitów lub mgły.
Możliwość dopasowania głowic drukujących i atramentów do konkretnych zastosowań oraz dostrojenia kształtu fali w celu zoptymalizowania wydajności strumienia jest kluczową technologią Fujifilm, co zostało zilustrowane poniżej. To, wraz z możliwością dostrojenia charakterystyki płynów w atramentach oznacza, że Fujifilm jest w stanie zoptymalizować wydajność dyszy i zapewnić maksymalną wydajność i niezawodność.

Opracowanie kształtu fali

Przebieg fali to seria sygnałów elektronicznych używanych do wystrzelenia kropli atramentu z piezoelektrycznej głowicy drukującej typu „kropla na żądanie”. Określa on wszystko od rozmiaru i prędkości kropli atramentu do szybkości drukowania i jest głównym czynnikiem wpływającym na ogólną niezawodność systemu.
Ten diagram pokazuje serię przebiegów, które byłyby używane do wytwarzania kropli w głowicy drukującej w skali szarości. Każdy z większych impulsów zaczyna wyrzucać krople, które łączą się na płytce dyszy, tworząc dużą kroplę. „Impuls anulujący” może być włączony, aby oderwać krople w sposób czysty, minimalizując powstawanie satelitów i mgły.
Kształty fal muszą być precyzyjnie dostrojone do dynamicznej reakcji pomiędzy atramentem a samą głowicą drukującą, a Fujifilm jest w stanie tworzyć wysoce zoptymalizowane kształty fal dzięki swojej dogłębnej wiedzy na temat głowic drukujących i atramentów.

Typowy przebieg trzech impulsów w głowicy drukującej w skali szarości

Typowe przebiegi wieloimpulsowe w głowicy drukującej w skali szarości

Optymalizacja obrazu

Fujifilm Dimatix produkuje szereg atramentowych głowic drukujących do zastosowań przemysłowych i druku opakowań, jak również do uznanego szerokoformatowego druku graficznego. Te wiodące w swojej klasie głowice drukujące wykorzystują szereg zastrzeżonych technologii Fujifilm i łączą te właściwości, aby stworzyć jedne z najlepszych i najbardziej niezawodnych głowic drukujących dostępnych obecnie na rynku. Technologie te obejmują:

  • Technologia Redijet obejmująca recyrkulację atramentu obok dyszy, zapewniająca szybki rozruch, długi czas gotowości i niezawodne działanie
  • Niezwilżająca powłoka płytki dyszy Fujifilm, redukująca zanieczyszczenia i pomagająca zmaksymalizować czas pracy przy wysokich cyklach roboczych
  • Krzemowa architektura MEMS umożliwiająca konstrukcję „głowicy drukującej na chipie”, maksymalizująca gęstość dysz i minimalizująca wielkość kropli
  • Zarządzanie zmiennymi kroplami Versadrop, pozwalające na drukowanie w skali szarości w celu poprawy wizualnej jakości druku
  • Praca z wysoką częstotliwością zapewniająca wysoką prędkość drukowania
  • Kompatybilność z większością technologii atramentowych, w tym atramentami wodnymi, UV, hybrydowymi, ceramicznymi na bazie oleju oraz związanymi z nimi płynami konserwacyjnymi
  • Unikalna ceramika piezoelektryczna Fujifilm o doskonałych właściwościach piezoelektrycznych

Głowica drukująca Fujifilm Starfire™ dla druku wysokonakładowego z większością typów atramentów

Fujifilm Samba™ ultrawysokiej rozdzielczości, wysokiej prędkości krzemowe głowice drukujące MEMS, zaprojektowane tak, aby były kompatybilne z większością typów atramentów