Polska

Membrana jonowymienna

Poleć ten przedmiot

Technologie

Rozwój membran Fujifilm nadal nie ustaje. Naszym celem jest produkcja najwyższej jakości membran jonowymiennych, odpowiednich dla różnych zastosowań i branż. Skupiamy się na wielkoseryjnej produkcji  membran jonowymiennych, które umożliwiają osiągnięcie technicznie  wykonalności przełomowych procesów membranowych. W tym celu współpracujemy z powiązanymi klientami z różnych branż, takich jak woda pitna, ścieki, żywność, farmaceutyki itp., aby stymulować ich rozwój.

Membrany Fujifilm można stosować do kilku technologii elektro-separacji (elektrodializa, elektrodializa odwracalna, itp.). Ponieważ każda technologia ma swój własny obszar zastosowań i własne wymagania,  Fujifilm opracowało odpowiedni do potrzeb klientów asortyment membran, od membran o niskiej rezystancji  po membrany o niskiej przenikalności wody o trwałości w szerokim zakresie pH.  Nasze cienkie, jednorodne membrany do wymiany anionów i kationów bazują na nowej i nowatorskiej technologii polimerowej. 

Asortyment

MEMBRANY FUJIFILM

  TYP 2 TYP 10 TYP 12
Jednorodne AEM CEM AEM CEM AEM CEM
Permselektywność - aniony Permselektywność - kationy Permselektywność - aniony Permselektywność - kationy Permselektywność - aniony Permselektywność - kationy
Wzmocnienie poliolefina poliolefina poliolefina
Grubość w stanie suchym (μm) 160 160 125 135 110 110
Rezystancja elektryczna (1) 5,0 8,0 1,7 2,0 6,0 6,0
Perm selektywność (2) 95 96 95 99 95 99
Pojemność IE (3) 0,9 1,1 1,8 1,5 1,1 1,0
Przenikanie wody (4) 3,0 3,5 6,5 6,5 2,0 2,5
Wytrzymałość na rozerwanie (5) 5,0 4,7 2,8 2,8 3,8 3,8
Stabilność pH pH 2-10 pH 4-12 pH 1-13 pH 1-13
Stabilność temperatury (6) 40 60 60
Typowe zastosowania oczyszczanie wody technologicznej
koncentracja ścieków
odsalanie wody słonawej do pitnej
oczyszczanie wody technologicznej
koncentracja ścieków
odsalanie wody morskiej i słonawej do pitnej
odsalanie żywności
oczyszczanie wody technologicznej
koncentracja ścieków
Typowa technologia Elektrodializa odwracalna (EDR)
Elektrodializa (ED)
  • * Wartości tych parametrów to tylko wartości typowe i właściwości takie nie są gwarantowane
  1. Zmierzona rezystancja elektryczna (Ω cm2) przy 0,5M NaCl
  2. Zmierzona permselektywność (%) przy KCl 0,05–0,5M
  3. Zdolność wymiany jonów (meq/g)
  4. Przenikanie wody (ml/bar.m2.godz.) przy 0,1-0,7 M NaCl
  5. Wytrzymałość na rozerwanie (kg/cm2)
  6. Temperatura (°C)

Zapytania ogólne

Adres e-mail

IEM-membranes_eu@fujifilm.com

Telefon

+31(0)13 579 1911