Polska

Roztwory kontrolne

NEW

Płyny kontrolne opracowane specjalnie do FUJI DRI-CHEM.

Zawartość tej strony jest przeznaczona dla lekarzy i innych pracowników służby zdrowia.

QP-H / QP-L

3 ml × 6 butelek w opakowaniu
Roztwór kontrolny do ogólnych substancji chemicznych i enzymów

  • * Odpowiednie do ALB, BUN, Ca, CRE, DBIL, GLU, HDL-C, IP, Mg, TBIL, TCHO, TG, TP, UA, ALP, AMYL, CHE, CPK, GGT, GOT/AST, GPT/ALT, LAP and LDH

QN

3 ml × 2 butelki w opakowaniu
Roztwór kontrolny do amoniaku

QE

1 ml × 10 ampułek w opakowaniu
Roztwór kontrolny dla elektrolitów