Polska

DRI-CHEM NX10N

NEW

Analizator do badania amoniaku we krwi, który może zbadać próbkę krwi pełnej i dostarczyć wyniki badania w ciągu dwóch minut.

Zawartość tej strony jest przeznaczona dla lekarzy i innych pracowników służby zdrowia.

Łatwy w obsłudze analizator NH3 do badań krwi pełnej w nagłych wypadkach

Uzyskanie wyników badania wymaga tylko około 2 minut

NX10N zapewnia szybkie przetwarzanie w celu dostosowania do pilnych badań amoniaku we krwi. Dzięki łatwej obsłudze wynik można uzyskać w ciągu około 2 minut od rozpoczęcia badania.

Badania krwi pełnej nadające się do natychmiastowej analizy

NX10N jest analizatorem, który umożliwia natychmiastowe przeprowadzenie testów z użyciem właśnie pobranej krwi pełnej, co wymaga jedynie 10 μl próbki. Analizator zapewnia dokładne wyniki pomiaru stężenia amoniaku we krwi, które podnosi się wraz z upływem czasu.

Prosta, 5-etapowa procedura zapewniająca większą wydajność

Szeroki zakres pomiaru

Dokładny pomiar w całym zakresie oznaczania (7-357 μmol/l) jest gwarantowany w przypadku użycia systemu kart kontroli jakości.

Eksport danych

Uzyskane dane mogą być przesyłane do systemu zewnętrznego z portu USB. Możliwe jest również wprowadzenie informacji o pacjencie za pomocą czytnika kodów kreskowych.

  • * Aby uzyskać dane techniczne systemu potrzebne do komunikacji z innymi urządzeniami, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.

Środki zapobiegające zagrożeniom biologicznym

W obudowie znajduje się pojemnik na odpady, co ma zapobiegać zakażeniom. Użytkownicy mogą usuwać zużyte płytki bez ich dotykania.