Polska

DRI-CHEM NX700

NEW

Automatyczny analizator do chemii klinicznej o wysokiej wydajności, który umożliwia jednoczesne badanie pięciu różnych próbek.

Zawartość tej strony jest przeznaczona dla lekarzy i innych pracowników służby zdrowia.

Parametry

Klasyfikacja Parametr Zakres pomiaru *1 Czas pomiaru
(min)
Jednostka (A) Jednostka (B)
Badania biochemiczne Enzymy ALP 14–1183 U/l 0,23–19,76 μkat/l 4
AMYL 10–1800 U/l 0,17 – 30,06 μ Kat/l 5
CHE 5–500 U/l 0,08–8,35 μkat/l 4,5
CKMB 1–300 U/l 0,02–5,01 μkat/l 5
CPK 10–2000 U/l 0,17–33,40 μkat/l 4
GGT 10–1200 U/l 0,17–20,04 μkat/l 5
GOT/AST 10–1000 U/l 0,17–16,70 μkat/l 4
GPT/ALT 10–1000 U/l 0,17–16,70 μkat/l 4
LAP 10 – 500 U/l 0,17–8,35 μkat/l 4
LDH 50–900 U/l 0,84–15,03 μkat/l 2
LIP 20–1000 U/l 0,33–16,70 μkat/l 5
Chemia ogólna ALB 1,0–6,0 g/dl 10–60 g/l 6
BUN 5,0–140,0 mg/dl 1,79–49,98 mmol/l 4
Ca 4,0–16,0 mg/dl 1,00–4,00 mmol/l 4
CRE 0,2–24,0 mg/dl 18–2122 μmol/l 5
DBIL 0,1–16,0 mg/dLl 2–274 μmol/l 5
GLU 10–600 mg/dl 0,6–33,3 mmol/l 6
HDL-C 10–110 mg/dl 0,26–2,84 mmol/l 6
IP 0,5–15,0 mg/dl 0,16–4,84 mmol/l 5
Mg 0,2–7,0 mg/dl 0,08–2,88 mmol/l 4,5
NH3 10 – 500 μg/dl 7–357 μmol/l 2
TBIL 0,2–30,0 mg/dl 3–513 μmol/l 6
TCHO 50–450 mg/dl 1,29–11,64 mmol/l 6
TCO2 5–40 mmol/l 5–40 mmol/l 5
TG 10 – 500 mg/dl 0,11–5,65 mmol/l 4
TP 2,0–11,0 g/dl 20–110 g/l 6
UA 0,5–18,0 mg/dl 30–1071 μmol/l 4
Elektrolity Na 75–250 meq/l 75–250 mmol/l 1
K 1,0–14,0 meq/l 1,0–14,0 mmol/l
Cl 50–175 meq/l 50–175 mmol/l
Badanie immunologiczne CRP 0,3–7,0 mg/dl 3–70 mg/l 5
Kompleksowy panel S TP, ALB, ALP, GLU, TBIL, IP, TCHO, GGT, GPT/ALT, Ca, CRE, BUN
Mały panel S do badań przesiewowych ALP, TBIL, GGT, GPT/ALT, CRE, GOT/AST
  • * Istnieją parametry, które mogą nie być dostępne w Twoim regionie. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego dystrybutora.
  • *1 Dostępna jest jednostka (A) lub (B)

Obliczenia

Obliczony parametr

Wskazanie

Jednostka

Równanie

Cholesterol LDL

LDL

mg/dl

LDL-C = wartość TCHO - (wartość HDL-C + wartość TG/5)

mmol/l

LDL-C = wartość TCHO - (wartość HDL-C + wartość TG/2,2)

cholesterol nie HDL

nie HDL

mg/dl lub mmol/l

nie-HDL = wartość TCHO - wartość HDL-C

Globulina

GLOB

g/dl lub g/l

GLOB = wartość TP – wartość ALB

Stosunek albuminy do globuliny

ALB/GLOB

-

ALB/GLOB = wartość ALB / (wartość TP – wartość ALB)

Stosunek BUN do kreatyniny

BUN/CRE

-

BUN/CRE = wartość BUN/wartość CRE

Wskaźnik GOT/GPT (współczynnik AST/ALT)

GOT/GPT (AST/ALT)

-

GOT/GPT = wartość GOT/wartość GPT (AST/ALT = wartość AST/wartość ALT)

Stosunek sodu do potasu

Na/K

-

Na/K = Wartość Na / Wartość K

Luka anionowa

Luka anionowa

meq/l lub mmol/l

Luka anionowa = Wartość Na - (wartość Cl + wartość TCO2)

 

Główne specyfikacje

Badanie pomiarowe

28 testów kolorymetrii, 3 testy elektrolitów

Przepustowość

Test kolorymetrii 180/godzinę, łącznie 190 testów/godzinę

Liczba uchwytów na próbki

5

Liczba komórek inkubacyjnych

Kolorymetria 13, elektrolity 1

Czas pomiaru

Kolorymetria — od 2 do 6 minut/badanie,

Elektrolity 1 minuta/3 badania (Na, K, Cl)

Typ próbki

Osocze, surowica, krew pełna*2

Objętość próbki

Kolorymetria 10 μl/badanie,

Elektrolity 50 μl/3 badania (Na, K, Cl), CRP 5μl/badanie

Przesyłanie danych do komputera

RS−232C (1 port); USB (1 port); LAN (1 port)

Drukowanie danych

Drukarka termiczna

Wymagania elektryczne

Jednofazowe AC; 100–240 V ±10%; 50–60 Hz

Wyświetlacz

7-calowy kolorowy panel dotykowy

Wymiary

500 (szer.) ✕ 380 (gł.) ✕ 410 (wys.) mm

Waga

Około 33 kg

Temperatura pracy

15 do 32 ̊C

Wilgotność robocza

30 do 80% RH

  • *2 NH3-W: Tylko krew pełna
  •     NH3-P: Tylko osocze
  •     Na, K, Cl: Osocze, surowica, krew pełna
  •     Inne elementy do badań: Osocze, surowica

Seria DRI-CHEM NX700

  NX700 NX700i
Badania elektrolityczne
Funkcja filtrowania plazmy -
Automatyczne rozcieńczanie
  • *Informacje na temat dostępności można uzyskać u lokalnego dystrybutora.

Pozycje opcjonalne

Czytnik kodów kreskowych

Czytnik kodów kreskowych jest dostępny jako element opcjonalny do odczytu identyfikatora próbki na probówce.

Statyw na próbki

Dotyczy probówki do pobierania krwi o wymiarach Φ 16 × 100 mm
Dotyczy probówki do pobierania krwi o wymiarach Φ13 × 100 mm
Dotyczy probówki do pobierania krwi o wymiarach 13 × 75 mm
Dla probówki Fuji 1,5 ml 
Dla probówki Fuji 0,5 ml
Dotyczy probówki do pobierania krwi o wymiarach φ 16 × 100 mm (w przypadku stosowania PF)
Dotyczy probówki do pobierania krwi o wymiarach φ 13 × 100 mm (w przypadku stosowania PF)
Dotyczy probówki do pobierania krwi o wymiarach φ 13 × 75 mm (w przypadku stosowania PF)