Polska

PŁYTKA FUJI DRI-CHEM

NEW

Zaledwie jedna kropla krwi nałożona na małe szkiełko może w łatwy i szybki sposób dostarczyć wiele informacji. 

Zawartość tej strony jest przeznaczona dla lekarzy i innych pracowników służby zdrowia.

Płytka DRI-CHEM Fujifilm

Płytka wykorzystująca metodę kolorymetryczną
(enzymy, chemia ogólna i immunologia)

Ta wielowarstwowa płytka składa się z suchych składników chemicznych potrzebnych do reakcji i innych materiałów funkcjonalnych. Kwantyfikuje ona enzymy i substancje chemiczne metodą kolorymetryczną.
 

Płytka wykorzystująca metodę potencjometryczną
 (Elektrolity)

Każda płytka jest dostarczana z foliową elektrodą jonoselektywną dla Na, K i Cl. Płytki oznaczają ilościowo elektrolity w próbce metodą potencjometryczną.

Skład wielowarstwowej folii analitycznej
Skład wielowarstwowej elektrody foliowej

Badania biochemiczne – chemia ogólna

24 płytki w opakowaniu

Do osocza / surowicy

BUN-P Ⅲ

CRE-P Ⅲ

ALB-P Ⅲ

Do stężenia albuminy

BUN-P Ⅲ

Do stężenia mocznika i azotu 

Ca-P Ⅲ

Do stężenia wapnia 

CRE-P Ⅲ

Do stężenia kreatyniny 

DBIL-P Ⅱ

Do stężenia bilirubiny bezpośredniej 

GLU-P Ⅲ

Do stężenia glukozy 

HDL-C-P Ⅲ D

Dla stężenia lipoproteiny o wysokiej gęstości i cholesterolu

IP-P

Do stężenia fosforu nieorganicznego

Mg-P Ⅲ

Do stężenia magnezu

TBIL-P Ⅲ

Do stężenia bilirubiny całkowitej 

TCHO-P Ⅲ

Do całkowitego stężenia cholesterolu

TCO2-P

Dla całkowitego stężenia dwutlenku węgla

  1. Dotyczy tylko analizatorów wyposażonych w filtr 415 nm (DRI-CHEM NX500, NX700 i 7000)
  2. Nie dotyczy funkcji PF
UA-P Ⅲ

Do stężenia kwasu moczowego

TP-P Ⅲ

Do całkowitego stężenia białka 

Do osocza

NH3-PⅡ

NH3-PⅡ

Do stężenia amoniaku

Dla krwi pełnej

NH3-W 

NH3-W Ⅱ

Do stężenia amoniaku

Badania biochemiczne – enzymy

24 płytki w opakowaniu

Do osocza / surowicy

GOT/AST-P Ⅲ

GPT/ALT-P Ⅲ

ALP-P Ⅲ

Do aktywności fosfatazy alkalicznej

AMYL-P Ⅲ

Do aktywności amylazy

CHE-P

Do aktywności cholinesterazy

CKMB-P

Do aktywności izozymu fosfokinazy kreatynowej MB (CKMB)

CPK-P Ⅲ

Do aktywności fosfokinazy kreatynowej

GGT-P Ⅲ

do aktywności γ-glutamylotransferazy

GOT/AST-P Ⅲ

Do aktywności aminotransferazy asparaginianowej lub GOT (od ang. glutamic oxalacetic transaminase)

GPT/ALT-P Ⅲ

Do aktywności aminotransferazy alaninowej (transaminaza glutaminowo-pirogronianowa)

LAP-P

Działanie aminopeptydazy leucyny

LDH-P Ⅲ

Do aktywności dehydrogenazy mleczanowej

LIP-P

Działanie lipazy trzustkowej

Badania biochemiczne – elektrolity

Do osocza, surowicy, krwi pełnej

Na-K-Cl

Na-K-Cl

24 płytki w opakowaniu
Do stężeń jonów Na-K-Cl

Płyn referencyjny RE

8 ml × 6 butelek w opakowaniu
Próbka i płyn referencyjny RE są umieszczane po stronie próbki i po stronie referencyjnej, odpowiednio w tym samym czasie

Badanie immunologiczne

Do osocza / surowicy

CRP-SⅢ

CRP-S Ⅲ

24 płytki w opakowaniu
Stężenie białka C-reaktywnego

Rozcieńczalnik DL (CRP)

32 ml × 1 butelka w opakowaniu
Próbkę należy rozcieńczyć 21 razy rozcieńczalnikiem DL (CRP)

Kalibrator CP (CRP)

CP (CRP)

CP (CRP)

1 ml × 3 poziomy/pudełko
Kalibrator CP (CRP) jest niezbędny podczas wykonywania kalibracji.
Nie zdejmować uchwytów przymocowanych do butelek.

Pojedynczo zapakowane panele

Kompleksowy panel S

6 paneli/pudełko, 12 płytek/panel
TP, ALB, ALP, GLU, TBIL, IP, TCHO, GGT, GPT/ALT, Ca, CRE, BUN

  • * Obecnie dostępne w niektórych krajach

Mały panel S do badań przesiewowych

12 paneli/pudełko, 6 płytek/panel
ALP, TBIL, GGT, GPT/ALT, CRE, GOT/AST

  • * Obecnie dostępne w niektórych krajach