Polska

DRI-CHEM IMMUNO AG1

NEW

Analizator do precyzyjnego wykrywania wirusów i bakterii za pomocą unikalnej metody amplifikacji srebra.

Zawartość tej strony jest przeznaczona dla lekarzy i innych pracowników służby zdrowia.

Innowacyjny system szybkiego testu diagnostycznego na grypę

Zwiększenie czułości immunochromatografii za pomocą technologii amplifikacji srebra podczas wywoływania fotograficznego
 

Funkcje IMMUNO AG1 i dedykowany zestaw odczynników do wykrywania wirusa grypy

Nowo opracowana technologia wykrywania o wysokiej czułości

Stosując zasadę amplifikacji srebra podczas wywoływania fotograficznego, koloidalne cząsteczki złota, które są celem, są wzmacniane do 100 razy lub więcej, co prowadzi do poprawy czułości wykrywania.

Automatyczne określanie poprzez funkcję odczytu

Eliminacja błędów określania, które są typowe dla konwencjonalnej metody wizualnej. Nie ma potrzeby mierzenia czasu za pomocą stopera. Próbki dodatnie (najkrótszy czas około 3,5 minuty) lub zakończenie pomiaru są automatycznie sygnalizowane sygnałami dźwiękowymi i świetlnymi.

Wczesne ustalenie dzięki bardzo czułej technologii wykrywania

Wysoce czuła technologia amplifikacji zwiększa czułość immunochromatografii, umożliwiając większą zdolność wykrywania wirusów w niewielkiej ilości próbki we wczesnym stadium grypy.

Określanie na podstawie obserwacji wzrokowej może powodować błędy z powodu różnych ocen poszczególnych osób. Jeśli czas pomiaru nie jest zgodny z instrukcją, określenie wyników jako dodatnich lub ujemnych może być trudne.

Czułość wykrywania we wczesnym stadium grypy jest zgłaszana jako niska w ogólnie wykonywanej immunochromatografii.

K. Mitamura i in. / Dziennik metod wirusologicznych 194 (2013) 123– 128

Tryb pomiaru