Polska

Echelon™ Smart Plus

Wysoka jakość obrazu i ciche działanie w połączeniu z szybkością.

Zawartość tej strony jest przeznaczona dla lekarzy i innych pracowników służby zdrowia.

Sentinel Analytics*1

Poprawa czasu nieprzerwanej pracy dzięki diagnozowaniu oznak awarii

Osiąganie większej dostępności systemu bez przerw i optymalizacja kosztów konserwacji pozostają wyzwaniem dla konwencjonalnych usług wsparcia zdalnego dla urządzeń medycznych. Zgromadziliśmy i przeanalizowaliśmy dużą ilość danych w celu opracowania nowego systemu, który wykorzystuje „Failure Sign Diagnosis Service” (usługę diagnozy oznak awarii) do uruchomienia opcji analizy „Sentinel Analytics”, usługi diagnostycznej wykorzystującej oznaki awarii, przeznaczonej do nadprzewodzących systemów MRI. Dzięki rozpoznawaniu oznak awarii na podstawie IoT*2 można zoptymalizować cykle kontroli i wymiany części, a także poprawić czas działania systemu.

Główne cechy i zalety
Ciągłe monitorowanie systemu

Serwer Sentinel monitoruje stan systemu przez całą dobę.

Funkcja automatycznego powiadamiania

Gdy serwer Sentinel wykryje usterkę lub obniżoną wydajność systemu, na naszą stronę serwisową zostanie automatycznie zgłoszony alarm. Pomaga to zapobiec wystąpieniu awarii. Ponadto, w przypadku wadliwego działania są niezwłocznie podejmowane działania naprawcze.

Funkcja bezpośredniego połączenia

Funkcja ta zapewnia usługi poprzez bezpośrednie połączenie strony serwisowej z systemem. Aby śledzić przyczyny awarii, sprawdzamy artefakty i nieprawidłowe obrazy, sprawdzamy dane obrazów przed rekonstrukcją (dane nieprzetworzone) i uruchamiamy programy testowe w systemie.

Bezpieczeństwo

Dostępne są takie funkcje, jak szyfrowanie danych komunikacyjnych i komunikacja oparta na wzajemnym uwierzytelnieniu, w celu ochrony danych pacjentów. Ponadto specyfikacja nie pozwala na rozpoznawanie danych osobowych znajdujących się na listach pacjentów i obrazach (takich jak imię i nazwisko pacjenta, płeć, masa ciała, wiek i data urodzenia) na serwerze Sentinel i na stronie serwisowej.

Schemat koncepcyjny usługi Sentinel Analytics
  • *1 Wymagana jest umowa o świadczenie usług.
  • *2 IoT (Internet of Things, Internet rzeczy): System, w którym różne urządzenia z funkcjami komunikacyjnymi wymieniają informacje za pośrednictwem Internetu w celu identyfikacji, monitorowania i kontrolowania takich urządzeń.
  • *3 M2M (Machine-to-Machine, maszyna do maszyny): System bezpośredniej wymiany informacji pomiędzy maszynami za pośrednictwem sieci bez interwencji człowieka.
  • *4 Pentaho: Oprogramowanie do analizy Big Data firmy Hitachi Vantara LLC.
  • *5 Lumada: Lumada to podstawowa platforma IoT Hitachi.