Polska

SCENARIATM View

64-kanałowy/128-rzędowy aparat TK zapewnia obrazy o doskonałej widoczności – nawet przy małych dawkach.

Zawartość tej strony jest przeznaczona dla lekarzy i innych pracowników służby zdrowia.

CardioHarmony

Po akwizycji obrazu CardioHarmony automatycznie*2 wybiera fazę cyklu pracy serca, w której występuje najmniej ruchów mięśnia sercowego, jako optymalną fazę pracy serca. Dzięki temu można znacznie skrócić czas wyszukiwania optymalnych faz pracy serca, który jest „wąskim gardłem” w przebiegu pracy podczas tomografii komputerowej serca.

 • *2 Operator musi wybrać automatyczne wybieranie, a w razie konieczności może je również wyregulować.

W tym przykładzie częstość akcji serca wzrosła z 37 do 72 uderzeń na minutę w trakcie obrazowania, co utrudnia znalezienie fazy stacjonarnej. Optymalną fazę pracy serca można z łatwością znaleźć korzystając z CardioHarmony.

 • * Obrazy i przetwarzanie są wykonywane z wykorzystaniem aparatu TK SCENARIA.

IntelliEC Cardiac

Można ustawić modulację natężenia prądu lampy do maksymalnie dwóch faz, co umożliwia zmniejszenie dawki podczas badań TK serca.

120 kV, 0,35 s/obr., skok 0,17, Intelli IP st. 3

 • * Obrazy i przetwarzanie są wykonywane z wykorzystaniem aparatu TK SCENARIA.

IntelliCenter

Ze względu na możliwość poruszania stołem pacjenta w poprzek o maksymalnie 200 mm operator może umieścić obszar zainteresowania (Region of Interest, ROI) w pobliżu środka pola obrazowania bez dotykania pacjenta. W przypadku przesunięcia obszaru zainteresowania względem środka pola obrazowania wymagana jest późniejsza regulacja w celu wyrównania go ze środkiem rekonstrukcji. Jednakże skorzystanie z IntelliCenter umożliwia pominięcie tej czynności*3, co w efekcie powinno spowodować skrócenie czasu badania*4. Na ogół ustawienie obszaru obrazowania w centrum obrotu powinno poprawić rozdzielczość przestrzenną obrazu. Zintegrowanie ruchów poprzecznych stołu i obrazowania przy jego przechyleniu zapewnia większą elastyczność podczas badań głowy. Wartość CTDIvol zostaje zmniejszona o przynajmniej 8,0%*5 w przypadku przesunięcia głowy w pobliże centrum obrotu i przełączenia filtra kompensacji dawki z trybu standardowego na niski.

 • *3 Wyłącznie w przypadku, gdy obszar obrazowania można umieścić na środku pola obrazowania poprzez ruchy poprzeczne.
 • *4 Czasu od położenia pacjenta na stole do zakończenia obrazowania.
 • *5 Parametry skanowania: Napięcie lampy: 120 kV; Natężenie prądu lampy: 300 mA; Czas obrazowania: 1,0 s; 0,625 mm x 32 rzędy

Inne funkcje

Inne opcje
 • Obrazowanie dwuenergetyczne
 • Obrazowanie wahadłowe
 • Ocena stopnia zwapnienia
 • guideShot
 • riskPointer (analiza miażdżycy dużej tętnicy)
 • fatPointer (analiza tkanki tłuszczowej)

Komfort

Dawkowanie

DICOM SR

Korzystanie ze standardu DICOM umożliwia przekazywanie informacji na temat dawki w postaci raportu strukturalnego DICOM (DICOM Structured Report, DICOM SR) do systemu PACS itp.

Uproszczony raport dotyczący dawki

Informacje na temat dawki można przekazywać do systemu PACS itp. jako zdjęcie pomocnicze.

Konstrukcja z 3 modułów – kompaktowa przestrzeń

Cały system składa się z tylko trzech elementów składowych*6: gantry, stołu pacjenta i konsoli operatora. Żadne dodatkowe jednostki, takie jak transformatory systemowe, nie są wymagane; pozwala to na maksymalne wykorzystanie przestrzeni w pracowni TK w celach klinicznych.

 • *6 W przypadku napięcia zasilania 380/400 V

Tryb ekologiczny

Tryb ekologiczny jest wyposażony w dwie funkcje: czuwanie podczas włączenia i tryb wyłączenia.
Funkcja czuwania podczas włączenia steruje jednostkami zamontowanymi w gantry, zmniejszając zużycie energii o maksymalnie 48% w porównaniu z pracą przy wyłączonym trybie ekologicznym.
Tryb wyłączania powoduje odłączenie dopływu energii elektrycznej przy utrzymaniu gotowości do pracy detektora. W przypadku trybu wyłączania zużycie energii podczas czuwania zostaje zmniejszone o maksymalnie 60% w porównaniu ze zużyciem energii w przypadku niekorzystania z tego trybu.