Polska

APERTO™ Lucent Plus

System MRI z magnesem stałym, który poprawił przebieg pracy przy badaniu dzięki nowym rozwiązaniom w zakresie szybkości i automatyzacji.

Zawartość tej strony jest przeznaczona dla lekarzy i innych pracowników służby zdrowia.

Doskonałe obrazowanie

Nasza technologia obwodów magnetycznych i niezrównane funkcje diagnostyczne umożliwiają obrazowanie o dobrej ostrości i wysokiej jakości obszarów i zastosowań stanowiących wyzwanie kliniczne.

RADAR*1

Możliwość redukcji ruchu

RADAR wykorzystuje technikę skanowania radialnego w celu ograniczenia artefaktów wywołanych przemieszczeniem ciała pacjenta w wyniku jego dobrowolnego lub mimowolnego ruchu.
Opcja jest dostępna z T2WI, ale także z obrazowaniem T1WI i FLAIR w dowolnej płaszczyźnie i dowolnym obszarze ciała, w tym w obrębie głowy i stawu barkowego, czyli obszarach podatnych na ruchy oddechowe oraz w odcinku szyjnym kręgosłupa, na który mogą wpływać ruchy przełykania.
RADAR może pomóc w zmniejszeniu konieczności powtarzania skanów oraz w poprawieniu jakości obrazu.

VASC-ASL*1

Oferuje technikę angiografii MR bez kontrastu

VASC-ASL to funkcja obrazowania MRA bez kontrastu, która wykorzystuje 3D BASG (Balanced SARGE) do wizualizacji przepływu krwi, ze znakowaniem impulsami IR.
Funkcja ta służy do tworzenia obrazów żył wrotnych, tętnic nerkowych oraz tętnic kończyn górnych i dolnych.

3D-GEIR*1

Uzyskiwanie obrazów 3D o wysokim kontraście i dobrej rozdzielczości przestrzennej

Funkcja ta umożliwia szybkie obrazowanie T1WI za pomocą echa gradientowego z impulsem IR.
Pozwala to na uzyskanie obrazów 3D o wysokim kontraście i dobrej rozdzielczości przestrzennej.
Funkcja ta może służyć do pomiaru danych objętościowych podczas obrazowania głowy.

Funkcja VR (Volume Rendering)*1

Wspiera diagnostykę złożonych struktur naczyniowych

Na konsoli można utworzyć renderowanie objętościowe, stanowiące metodę rekonstrukcji.
Ruch związany z przepływem krwi można określić stereoskopowo w porównaniu z MIP, co zapewnia wsparcie w diagnozowaniu obszarów o złożonych strukturach naczyniowych, takich jak głowa.

  • *1 Opcja

SuperShim

Zmniejsza niejednorodność pola magnetycznego, której nie można skorygować za pomocą podstawowej regulacji

SuperShim to technologia, która zwiększa jednorodność pola statycznego, co ma ogromne znaczenie dla MRI.
Niejednorodności pola magnetycznego nie można w pełni skorygować za pomocą elementu regulacyjnego pierwszego rzędu, który przeprowadza korekcję liniową.
Funkcja SuperShim służy do zmniejszenia niejednorodności pola magnetycznego poprzez umożliwienie korekcji wyższych rzędów.

Obrazowanie typu High Reconstruction

Obsługuje obrazowanie o wysokiej rozdzielczości

Funkcja ta umożliwia obrazowanie z wysoką rozdzielczością przestrzenną, co skutkuje uzyskaniem obrazów lepszej jakości dla obszarów stawów, co jest wymagane w zastosowaniach ortopedycznych.
Macierz rekonstrukcji obrazu 2048 x 2048 jest uzyskiwana za pomocą procesora do obrazowania o dużej prędkości.

Funkcja FatSep

Zapewnia obrazowanie z usunięciem tkanki tłuszczowej, z wysokim SNR

Funkcja FatSep (separacja tłuszczu/wody) umożliwia obrazowanie dla różnych wartości TE w celu jednoczesnego uzyskiwania obrazów w fazie i poza fazą.
Dwa rodzaje obrazów są dodawane w celu utworzenia obrazów z usunięciem tkanki tłuszczowej.
Dzięki temu dodatkowemu procesowi funkcja FatSep zapewnia wyraźne obrazy bez tkanki tłuszczowej, z dobrym współczynnikiem SN.
Może również dostarczyć obraz tkanki tłuszczowej, dzięki procesowi subtrakcji.

Cewki odbiorcze o wysokiej czułości

Szczególnie skuteczne w przypadku obrazów o małym FOV i wysokiej rozdzielczości przestrzennej

Obszary wymagające niewielkiego FOV i wysokiej rozdzielczości przestrzennej, jak w ortopedii, wymagają cewek odbiorczych o wyższej czułości.
Cewka elektromagnetyczna zastosowana w urządzeniu Aperto Lucent Plus zapewnia tę wysoką czułość.
Cewka o małej średnicy jest dopasowana do ciała pacjenta, a obszar docelowy można łatwo umieścić w środku cewki, gdzie czułość jest najwyższa.
Jest to optymalne do rejestrowania obrazów obszarów, które wymagają niewielkiego FOV z wysoką rozdzielczością przestrzenną, jak w ortopedii.