Polska

APERTO™ Lucent Plus

System MRI z magnesem stałym, który poprawił przebieg pracy przy badaniu dzięki nowym rozwiązaniom w zakresie szybkości i automatyzacji.

Zawartość tej strony jest przeznaczona dla lekarzy i innych pracowników służby zdrowia.

Doskonała obsługa

Lepsza funkcjonalność zapewnia sprawną i niezawodną diagnostykę, a także łatwość obsługi i możliwość udostępniania obrazów.

AutoPose*1

Obsługuje prawidłowe ustawienia przekroju obrazu i zmniejsza obciążenie operatora

AutoPose jest funkcją obsługującą parametry linii warstw.
Funkcja ta umożliwia szybszą konfigurację linii OM lub AC-PC stosowanych w badaniach głowy i zmniejsza obciążenie operatora.
Wcześniejsze ustawienia, takie jak uczenie/rejestracja i akwizycja danych 3D nie są wymagane.

Ujednolicony, przyjazny dla oczu kolor minimalizujący obciążenie oczu

Interfejs użytkownika, który jest łatwy w zrozumieniu i obsłudze

Do interfejsu GUI (graficznego interfejsu użytkownika) został dobrany zestaw kolorystyczny o miękkich, szarozielonych odcieniach.
Parametry obrazowania MRI, które mogą być skomplikowane, łatwiej jest wyświetlać na szerokim ekranie systemu Windows.

Dostosowywanie protokołów

Umożliwia skuteczną rejestrację i zmianę protokołów

Rutynowe protokoły mogą być łatwo rejestrowane i zmieniane przez operatora, nawet podczas badania, aby zoptymalizować ustawienia zgodnie z potrzebami pacjenta i wymogami klinicznymi.

Zakrzywiony MPR

Możliwość rekonstrukcji różnych obrazów przekrojowych na podstawie obrazów 3D

Możliwa jest rekonstrukcja arbitralnie zakrzywionych przekrojów, przy użyciu danych pozyskanych za pomocą obrazowania.
Ponadto można jednocześnie rekonstruować wiele zakrzywionych sekcji.

Sugestie interfejsu użytkownika (UI)

Umożliwia zmianę parametrów obrazowania

Ta funkcja zapewnia wskazówki dotyczące ustawień parametrów.
Podczas zmiany protokołu wyświetlanych jest kilka opcji umożliwiających operatorowi wybranie parametru najbardziej odpowiedniego dla danego scenariusza.

Radialna MPR

Umożliwia jednoczesną rekonstrukcję obrazu dla wielu przekrojów

Tworzone są radialne obrazy MPR, które mogą być przydatne podczas diagnozowania złożonych struktur tkankowych, na przykład w obrębie stawu kolanowego.

Funkcja DICOM

Oferuje różne interfejsy

Interfejs DICOM jest standardowo dołączony do urządzenia Aperto Lucent Plus, co umożliwia dostosowanie do istniejących sieci szpitalnych, z dalszym rozwojem i aktualizacjami w późniejszym czasie.
Obsługiwane są również funkcje DICOM MWM*1, SWF*1 i PIR*1.

Funkcja IHE PDI*1

Szeroka koordynacja w celu zapewnienia zgodności z wewnętrznymi szpitalnymi oraz zewnętrznymi systemami sieciowymi

Obsługa standardu IHE PDI*1 jest dostępna w celu umożliwienia różnego rodzaju wymiany danych, na przykład powiększania obrazu i wyświetlania obrotów, z innymi systemami obsługującymi standard PDI. Dołączono również możliwość zapisywania danych DICOM i prostego oprogramowania przeglądarki*2 na CD-R.

  • *1 Opcja
  • *2 Nie może być używany do celów diagnostycznych