Polska

ASTRELLATM CV-Linq

Oprogramowanie, które zapewnia narzędzia do analizy układu sercowo-naczyniowego, a także pomiary i raportowanie.

Zawartość tej strony jest przeznaczona dla lekarzy i innych pracowników służby zdrowia.

Nowe możliwości w zakresie ultrasonografii sercowo-naczyniowej można zbadać dzięki naszym wyjątkowym zaawansowanym aplikacjom

Ocena ruchu ścianki mięśnia sercowego

2DTT (śledzenie tkanek 2D)*1
2DTT umożliwia automatyczne śledzenie informacji o plamie 2D i zapewnia ocenę ilościową, taką jak GLS, przesunięcie mięśnia sercowego i objętości.

Auto Strain*2
Auto Strain wykonuje 3 kroki, aby wyświetlić obraz „Bull’s eye”.

VFM (wektorowe mapowanie przepływu)*1

Technologia VFM wizualizuje przepływ krwi wewnątrzsercowej za pomocą wektorów prędkości. Przy użyciu tych wektorów można ocenić charakterystykę wirową, ilościowe oceny naprężeń ścinających ściany układu sercowo-naczyniowego oraz utratę energii.

2DTT (śledzenie tkanek 2D)*1

Auto Strain*2

Wektor + utrata energii

Usprawnienie

Inne aplikacje

Zaawansowana obsługa różnych aplikacji do analizy 4D

Echokardiografia 4D

  • *1 jest modułem FUJIFILM Healthcare Corporation.
  • *2 jest modułem TOMTEC-ARENA.