Polska

FUTUSTM LE

Łatwy w użyciu i wielofunkcyjny kompaktowy system, który oferuje doskonałe obrazy i różne zastosowania.

Zawartość tej strony jest przeznaczona dla lekarzy i innych pracowników służby zdrowia.

System wyposażony w szeroką gamę aplikacji w kompaktowej obudowie.

AutoIMT+*1

Mierzy grubość kompleksu intima-media przednich i tylnych ścian tętnicy szyjnej, ograniczając w ten sposób zależność od osoby badającej i poprawiając odtwarzalność pomiarów.

Tętnica szyjna wspólna

ElastoScan*1/ E-Strain*1

ElastoScan, który zabarwia różnicę elastyczności tkanki, jest dostępny z przetwornikami liniowymi i wewnątrzjamowymi.
E-Strain może mierzyć stopień naprężenia między dwoma obszarami zainteresowania.

Phantom

Strain+*1

Wspiera analizę czynności lewej komory i ruchu ściany odcinkowej. Oprócz standardowego przekroju poprzecznego lewej komory możliwe jest łatwe dokonanie oceny czynności lewej komory poprzez wyświetlenie „Bull’s Eye”.

Serce

CrystalVue*1

Możliwe jest wizualizowanie struktur wewnętrznych i powierzchniowych jednocześnie z zachowanymi kształtami narządów. 

Uterus

LaborAssist*1

Postęp porodu można obiektywnie ocenić, automatycznie mierząc kąt progresji (AoP)*2, stację obliczoną z AoP i kierunek głowy płodu (kierunek).

  • *1 Standardowe elementy i opcjonalne elementy różnią się w zależności od kraju.
  • *2 AoP: Kąt pomiędzy długą osią symfizyki łonowej a styczną linią do czaszki płodu.