Polska

LISENDOTM 880LE

Wysokiej jakości system o doskonałej jakości obrazu, przeznaczony do różnych zastosowań sercowo-naczyniowych.

Zawartość tej strony jest przeznaczona dla lekarzy i innych pracowników służby zdrowia.

Następny poziom pewności diagnostycznej

LISENDO 880LE wykonuje szeroką gamę zaawansowanych aplikacji, które obsługują szeroki zakres kliniczny.  Dzięki skutecznemu wsparciu szybkiej/dokładnej diagnozy, wskazówkom dotyczącym leczenia i możliwości badawczych LISENDO 880LE tworzy nową wartość kliniczną.

Kardiologia 3D

Badanie serca 3D staje się podstawowym badaniem mającym na celu ocenę strukturalnej choroby serca. Informacje diagnostyczne są uzyskiwane na kolejnym poziomie w celu rozpoznania i leczenia chorób serca. Jakość unikalna dla produktów „wykonanych w Japonii” jest osiągana we wszystkich aspektach jakości obrazu, operacyjności i funkcjonalności.

Analiza serca 3D

Uzyskane dane 3D mogą być wykorzystywane do różnych pakietów analizy, w tym do pomiaru średnicy zastawki, obserwacji morfologicznej 3D, obliczania objętości i śledzenia.

Doppler z podwójną bramką i nawigacją R-R 

Doppler z podwójną bramką (DGD) może umieścić dwie bramki próbne w celu wykrycia dwóch kształtów fali tego samego bicia serca. Dostępna jest kombinacja PW i TDI. Możliwe jest przeprowadzenie ocen parametrów rozkurczowych, takich jak pomiar E/e' i pomiar TE-e' dokładnie i stabilnie, nawet w przypadkach arytmii, za pomocą DGD w połączeniu z nawigacją R-R, która automatycznie wykrywa odpowiednie bicie serca do pomiaru.