Polska

FVS-1000

NEW

Wielofunkcyjna stacja robocza do zastosowań weterynaryjnych.

Zawartość tej strony jest przeznaczona dla lekarzy i innych pracowników służby zdrowia.

„Proste” i „Niezawodne” obrazowanie zwierząt

FVS-1000 to wielofunkcyjne stacja akwizycyjna firmy FUJIFILM do wizualizacji obrazów diagnostycznych zwierząt. Zapewniając wszystkie kluczowe funkcje zarządzania obrazami, FVS-1000 przyczynia się do poprawy wydajności pracy oraz dokładności diagnozy.

Multimodalna stacja robocza

Pojedyncza stacja robocza FVS-1000 umożliwia importowanie i zarządzanie obrazami z różnych modalności w badaniach endoskopowych i ultradźwiękowych, zapewniając możliwość pełnego zarządzania kluczowymi rodzajami obrazów używanych do diagnostyki weterynaryjnej.

Bezstresowa praca z pomocą asystenta FVS-1000

Tworzenie raportu z multimodalnymi obrazami

Raporty z badań zawierające obrazy można tworzyć w prosty i efektywny sposób.

Wytyczne dotyczące ekspozycji

Asystent pomocy na ekranie wyświetla przed ekspozycją wskazówki dotyczące zalecanej techniki i parametrów badania. 
Wyświetlane są przykłady referencyjnych obrazów rentgenowskich, ilustracje techniki i przykłady tekstowe, w tym wartości kV, mAs, mA, s.

Asystent wykonania pomiarów

Informacje pomocnicze są podawane w celu ułatwienia użytkownikowi wykonywania złożonych lub nowych dla niego pomiarów.
 

Wybór części ciała do ekspozycji

Intuicyjne menu graficzne i ułatwiające dostęp skróty menu ekspozycji umożliwiają w prosty i szybki wybór części ciała do ekspozycji.

Pobieranie informacji przy użyciu czipa identyfikacyjnego

Czip identyfikacyjny zwierzęcia może zostać zarejestrowany w celu późniejszej identyfikacji, co umożliwia łatwe wyszukiwanie zarejestrowanych informacji.

Kompatybilność zarówno z systemem CR, jak i DR

Stacja FVS-1000 jest kompatybilna z naszą renomowaną na całym świecie serią CR i płaskim panelem DR, dzięki czemu umożliwia wybór receptora obrazu, który jest zgodny z wymaganiami dotyczącymi obrazowania i budżetu. Prosta ścieżka aktualizacji umożliwia łatwą aktualizację FVS-1000 z CR do DR, gdy w przyszłości będzie wymagane obrazowanie DR.

Radiografia komputerowa (CR)

  • Sprawdzona technologia w dziedzinie obrazowania cyfrowego oferowana przez pierwszy na świecie, oryginalny system CR.
  • Uznana na rynku trwałość i jakość obrazu
  • Elastyczny układ (Styl/Przepustowość)

Radiografia cyfrowa (DR)

  • Szybki podgląd obrazu
  • Wysoka produktywność
  • Obrazy w wysokiej rozdzielczości
  • Zminimalizowana dawka dla technika RTG

Zdalny dostęp z innych pomieszczeń
Poprzez dodanie stacji klienckich, użytkownik może udostępnić uzyskane informacje z badań do stacji w salach konsultacyjnych w celu ich weryfikacji. 

Łatwa dystrybucja danych 
Obrazy zarządzane w FVS-1000 mogą być przesyłane do punktów POI i dołączane do wiadomości e-mail w celu dystrybucji. Możliwa jest prosta dystrybucja obrazów do innych instytucji w celu uzyskania dodatkowej opinii i/lub dalszego leczenia.

Konfiguracja systemu

Obsługuje rozwiązania weterynaryjne dzięki przekazywaniu danych między wieloma urządzeniami.

Ekskluzywne technologie Fujifilm pozwalające uzyskać niską dawkę i ostry obraz

Stacja robocza FVS-1000 zapewnia zoptymalizowane obrazowanie weterynaryjne przy użyciu innowacyjnych technologii opracowanych na bazie renomowanych systemów FCR oraz flagowych systemów FDR Fujifilm. Technologie obejmujące funkcję rozpoznawania danych ekspozycji (Exposure Data Recognizer, EDR); automatyczne dostosowywanie gęstości i kontrastu w celu uzyskania spójnych obrazów diagnostycznych; dynamiczna wizualizacja, optymalizująca wyświetlanie obrazu w oparciu o charakterystykę monitora i  przetwarzanie z użyciem częstotliwości wieloobiektywowej (Multi-objective Frequency Processing, MFP); tłumi artefakty metalowe i zapewnia naturalne wzmocnienie obrazu.

Pierwszy na świecie system FCR (1983)

Unikalna technologia przetwarzania obrazu