This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.ฟิล์มวัดของ Fujifilmวัดแรงกดความร้อนและแสงยูวีด้วยฟิล์มได้อย่างง่ายดาย

ฟิล์มวัดแรงกดPrescale

นี่เป็นฟิล์มเดียวในโลกที่สามารถวัดแรงกดและการกระจายแรงกดได้อย่างง่ายดาย ซึ่งอดีตจะไม่สามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่ในตอนนี้สามารถทำได้ด้วยฟิล์มวัดแรงกด Prescale

ฟิล์มวัดแรงกด Prescale

เรียนรู้เพิ่มเติม

ฟิล์มวัดการกระจายความร้อนThermoscale

การวัดการกระจายความร้อน - จากจุดบนกราฟไปยังพื้นผิวทั้งหมด Thermoscale เป็นฟิล์มที่มีความสำคัญอย่างมากที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถวัดค่าการกระจายความร้อนได้อย่างง่ายดาย โดยใช้วิธีการสังเกตความเปลี่ยนแปลงของสีและความหนาแน่นที่เกิดขึ้นบนฟิล์ม

ฟิล์มวัดการกระจายความร้อน Thermoscale

เรียนรู้เพิ่มเติม

ฟิล์มวัดการแผ่รังสีของแสงอัลตราไวโอเลตUVSCALE

สามารถมองเห็นการแผ่รังสีของแสงอัลตราไวโอเลตด้วยความหนาแน่นของสี

ฟิล์มวัดการแผ่รังสีของแสงอัลตราไวโอเลต UVSCALE

เรียนรู้เพิ่มเติม

สนใจสินค้า ติดต่อสอบถาม แผนกสินค้าอุตสาหกรรม โทร 02-270-6000 Ext. 593

ข่าว

2018.4.20
โปรแกรมวิเคราะห์ค่าแรงกดเพื่อรองรับการกระจายแรงกดสำหรับ Prescale "FPD-8010E เวอร์ชั่น 2.5" พร้อมให้บริการแล้ว
2018.4.20
โปรแกรมวิเคราะห์การแผ่รังสีของแสงอัลตราไวโอเลต "FUD-7010E เวอร์ชั่น 1.3" พร้อมให้บริการแล้ว
2017.9.29
เว็บไซต์ของฟิล์มตรวจวัดของ Fujifilm เปิดให้บริการแล้ว ดูรายละเอียดต่างๆ ข้อดีของฟิล์มแต่ละชนิดและการนำไปใช้ด้านล่าง
ฟิล์มวัดแรงกด"Prescale"
ฟิล์มวัดการกระจายความร้อน"Thermoscale"
ฟิล์มวัดการแผ่รังสีของแสงอัลตราไวโอเลต"UVSCALE"
2017.7.24
ผลิตภัณฑ์ใหม่ 5LW จะเปิดตัวในเดือนกรกฎาคม
2017.3.14
ปัญหาเรื่องค่าโดยรวมที่เกิดขึ้นเมื่อใช้แถบสีได้รับการปรับปรุงแล้ว ซึ่งค่านี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการวัดค่าบางส่วน โดยการแก้ไขนี้เป็นเพียงการแก้ไขปัญหารองสำหรับความผิดปกติระหว่างการใช้งานเท่านั้น
2016.12.16
ในเดือนธันวาคมจะมีการปรับปรุงให้เป็น 4LW

pagetop