หน้าหลัก

NEVER STOP

ธุรกิจการแพทย์และสุขภาพ

สุขภาพถือเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้คนให้ความสนใจ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดตั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการแพทย์ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพทางการแพทย์ รวมถึงสร้างสังคมที่ให้ความสำคัญกับการสุขภาพเป็นอันดับแรก โดยเน้นการป้องกันและ‌การตรวจพบโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ฟูจิฟิล์มก้าวสู่ธุรกิจการแพทย์และสุขภาพในปี ค.ศ. 1936 ด้วยผลิตภัณฑ์ฟิล์มเอกซเรย์ ในปัจจุบัน เราได้ดำเนินธุรกิจที่หลากหลาย และครอบคลุมทั้งกระบวนการป้องกัน การวินิจฉัยโรค และการรักษา เราไม่หยุดยั้งความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมเพื่อโลกที่ดีขึ้น เราจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาต่างๆ ในด้านการแพทย์และสุขภาพ ด้วยการประสานเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และการบริการของเรา เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้นไป

การตรวจพบโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

ผู้บุกเบิกนวัตกรรมทางการแพทย์ ด้วยเทคโนโลยีการวินิจฉัยโรคด้วยภาพถ่าย และ AI อันล้ำสมัย

ระบบสารสนเทศการถ่ายภาพทางการแพทย์สําหรับการจัดการและดูภาพ หรือที่เรียกว่า PACS (Picture Archiving and Communication System) ช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์วินิจฉัยโรคได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ โดยเป็นตัวกลางในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลที่ได้รับจากอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการวินิจฉัยโรคด้วยภาพถ่าย 

เมื่อไม่นานมานี้ เราได้เพิ่มระบบ CT และ MRI เพื่อเสริมกลุ่มผลิตภัณฑ์ในส่วนอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการวินิจฉัยโรคด้วยภาพถ่ายของเราให้กว้างขึ้น ‌และด้วยการเชื่อมต่ออุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการวินิจฉัยโรคในสถาบันทางการแพทย์เข้ากับระบบ PACS ทำให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีประมวลผลภาพและ AI ที่ล้ำสมัย เพื่อรองรับการวินิจฉัยโรคของแพทย์ในระดับสูงได้

เรามุ่งมั่นที่จะมีส่วนช่วยในการสร้างสุขภาวะที่ดีของผู้คนด้วยโซลูชันจากนวัตกรรมการถ่ายภาพเพื่อการวินิจฉัยโรค

เรานำความเชี่ยวชาญในด้านนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา มาปรับใช้ในการต่อสู้กับโรคติดต่อและตอบความต้องการใหม่ๆ ทางการแพทย์

นอกจากนี้ เรายังสนับสนุนความก้าวหน้าทางการแพทย์ของพันธมิตรของเราด้วยการจัดส่งวัตถุดิบที่สำคัญต่อการพัฒนาวัคซีนและยา และเราดำเนินการพัฒนาและรับจ้างผลิตให้กับลูกค้าด้านเภสัชกรรม โดยใช้เทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยที่สุด