หน้าหลัก

สารจาก CEO/COO

ชิเกะทากะ โคโมริ : ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซ้าย)
เคนจิ สุเกโนะ : ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (ขวา)

เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่มีขอบเขตกว้างขวางในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเดิมของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเติบโตของการถ่ายภาพดิจิทัลที่ทำให้การใช้ฟิล์มถ่ายภาพลดลง FUJIFILM ได้ดําเนินการครั้งสําคัญในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจและมุ่งเน้นการลงทุนที่จะทําให้บริษัทอยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งมากขึ้นในการแข่งขัน วันนี้จุดสนใจที่มีการปรับใหม่ของเรายังคงจัดการกับความท้าทายในการจัดหาโซลูชันสําหรับปัญหาทางสังคมที่หลากหลายในด้านการดูแลสุขภาพ วัสดุ และการถ่ายภาพ

ในด้านการดูแลสุขภาพที่มีการเติบโตที่น่าสนใจ เราได้ทุ่มเทความพยายามและทรัพยากรอย่างมหาศาลเพื่อจัดหาโซลูชันในการป้องกัน การวินิจฉัย และการรักษา เพื่อช่วยยุติการระบาดของโรค COVID-19 ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น Fujifilm เป็นผู้จัดหาน้ำยาตรวจจับยีนที่ช่วยให้การทดสอบ PCR ทำได้เร็วขึ้น และเสนอระบบอัลตราซาวด์ ณ จุดดูแลผู้ป่วยและอุปกรณ์วินิจฉัยเอกซเรย์เคลื่อนที่ที่ช่วยให้การวินิจฉัยและการรักษาเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้เรายังสนับสนุนพันธมิตรในอุตสาหกรรมของเราในการผลิตวัคซีน COVID-19 และความก้าวหน้าในการพัฒนาและการผลิตยาเม็ด Avigan เพื่อใช้เป็นยาทดลองในการบําบัดรักษา

ยิ่งไปกว่านั้น ในวันที่ 1 เมษายน 2021 เราได้ต้อนรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพวินิจฉัยของ Hitachi, Ltd. และก่อตั้งขึ้นเป็นบริษัทใหม่ที่มีชื่อว่า FUJIFILM Healthcare ขณะนี้อุปกรณ์การวินิจฉัยต่าง ๆ อันหลากหลายรวมถึงอุปกรณ์ CT และ MRI ได้เชื่อมต่อกับระบบข้อมูลการถ่ายภาพทางการแพทย์ของ FUJIFILM ซึ่งช่วยให้เราสามารถให้การสนับสนุนแพทย์ในการวินิจฉัยที่แม่นยํายิ่งขึ้น โดยการนําการประมวลผลภาพและเทคโนโลยี AI ที่ทันสมัยมาใช้

ด้านธุรกิจวัสดุ เราสนับสนุนนวัตกรรมในสังคมดิจิทัลที่กําลังเติบโตของเราโดยการพัฒนาและการผลิตวัสดุที่จำเป็นต้องใช้ในกระบวนการผลิตสารกึ่งตัวนําและฟิล์มคุณภาพสูงสําหรับจอแสดงผลคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน

เรายังได้ช่วยพัฒนาเทคโนโลยีเทปความจุสูงที่มีอายุการใช้งานยาวนาน ซึ่งช่วยให้บริษัทต่าง ๆ สามารถจัดการกับข้อมูลดิจิทัลจํานวนมากที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกอย่างต่อเนื่องได้ การใช้เทปที่กินพลังงานต่ำเมื่อเทียบกับดิสก์ไดรฟ์ ทําให้ลดการปล่อย CO2 จากศูนย์ข้อมูลได้อย่างมีนัยสําคัญ นี่เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างในการมีส่วนร่วมของ Fujifilm เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อทำให้สังคมที่ยั่งยืนเป็นจริงได้มากยิ่งขึ้น

ด้วยการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โอกาสที่จะมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมจึงลดน้อยลง ส่งผลให้ความต้องการจะสานความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว และชุมชนมีมากยิ่งขึ้น ในส่วนของการถ่ายภาพ ผลิตภัณฑ์ของเรารักษาและแบ่งปันความทรงจําในชีวิตของผู้คน ตั้งแต่ระบบภาพถ่ายแบบอินสแตนท์ซึ่งช่วยให้คุณสามารถพิมพ์และเพลิดเพลินไปกับภาพถ่ายในจุดต่าง ๆ ไปจนถึงกล้องแบบมิเรอร์เลสคุณภาพสูงและบริการพิมพ์ภาพ เราจะยังคงส่งเสริมคุณค่าของภาพถ่ายในการสร้างสายสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างผู้คนอย่างต่อเนื่อง

กว่าหนึ่งปีที่มนุษยชาติต้องเผชิญกับการระบาดใหญ่ที่ไม่คาดคิดอันเนื่องมาจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ นอกจากโรคระบาดแล้ว โลกของเรายังคงเผชิญกับปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกมากมาย รวมถึงความท้าทายของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง FUJIFILM มุ่งมั่นที่จะทํางานร่วมกับกลุ่มบริษัทของเราในฐานะ "องค์กร Fujifilm ที่เป็นหนึ่งเดียวทั้งหมด" และเราจะไม่หยุดที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายต่าง ๆ เพื่อสร้างอนาคตที่ปลอดภัยขึ้น แข็งแกร่งขึ้น เชื่อมต่อกันมากขึ้น และยืดหยุ่นมากขึ้น

ชิเกะทากะ โคโมริ
ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เคนจิ สุเกโนะ
ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ