หน้าหลัก

สารจากประธานบริษัท

เราจะไม่หยุดยั้งในการรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น

เทอิจิ โกโตะ
ประธานกรรมการ ผู้แทนผู้อำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร