หน้าหลัก

บทความพิเศษ - ความมุ่งมั่นสู่อนาคตอย่างไม่หยุดยั้ง -

เรายึดมั่นในปรัชญา “นวัตกรรมอันทรงคุณค่า” เรามุ่งมั่นที่จะเพิ่มศักยภาพให้แก่ลูกค้าทั่วโลกของเราด้วยการสร้างเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ผ่านทัศนคติที่เปิดกว้างและยืดหยุ่นต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายในการยกระดับชีวิตเพื่อสังคมที่ดีขึ้น เรียนรู้เรื่องราวของเราได้ที่นี่

[ภาพ]ความมุ่งมั่นในการแสวงหานวัตกรรม
ความมุ่งมั่นในการแสวงหานวัตกรรม

กับ เทอิจิ โกโตะ (ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

จากครั้งหนึ่งที่เคยเป็นที่รู้จักในฐานะผู้ผลิตฟิล์มถ่ายภาพชั้นนํา ฟูจิฟิล์มได้พลิกโฉมตัวเองผ่านนวัตกรรมที่ไม่หยุดนิ่งและการกระจายสู่ธุรกิจใหม่ๆ ที่หลากหลาย

บทความนี้จัดทําขึ้นโดยความร่วมมือกับ CNN International Commercial