หน้าหลัก

เทคโนโลยีหลัก

วิศวกรรมชีวภาพ

เทคโนโลยีเพื่อใช้ประโยชน์จากความสามารถทางชีวภาพโดยธรรมชาติ เพื่อการป้องกัน การวินิจฉัยและการรักษา

  • เราจัดหาเทคโนโลยีทางชีวการแพทย์ที่ปลอดภัยผ่านเทคนิคการผลิตทางชีวการแพทย์และคอลลาเจนเปปไทด์ของมนุษย์ที่สร้างขึ้นผ่านทางการวิจัยวัสดุฟิล์มที่มีภาพถ่าย

  • การใช้เทคโนโลยีการโคทติ้งที่แม่นยําที่พัฒนาผ่านการผลิตฟิล์มถ่ายภาพเพื่อการวินิจฉัยจากภายนอก ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีป้องกันรีดอกซ์