หน้าหลัก

เทคโนโลยีพื้นฐาน

ออปติก

ความสามารถในการออกแบบ การจําลอง และการวัดออปติก

  • เราจัดการกับแสงทุกอย่าง ตั้งแต่มาโครไปจนถึงนาโนสเกล สําหรับสสารต่าง ๆ มากมาย (เลนส์ไปจนถึงสิ่งมีชีวิต)

  • สร้างคุณสมบัติด้านออปติคัลใหม่ในภาคธุรกิจนาโน

  • เผยถึงความละเอียดอ่อนของแสงที่เป็นปรากฏการณ์ทางกายภาพและการออกแบบแสง

กลุ่มนาโน

กลุ่มมาโคร