หน้าหลัก

แม่พิมพ์ Superia สำหรับหนังสือพิมพ์

NEW
  SUPERIA ECOMAXX-VN SUPERIA ECOMAXX-TN
แผ่นเพลต CTP ชนิดแผ่นเพลต แผ่นเพลต CTP โฟโตโพลิเมอร์ เทอร์มัล
แหล่งกําเนิดแสง 405 นาโนเมตร LD ไวโอเลต 405 นาโนเมตร เลเซอร์ IR 830 นาโนเมตร แบบเทอร์มัล
ความไว 0.03-0.075mJ/ซม.2 120-150mJ/ซม.2
ความละเอียด @100 lpi 2-98% 1-99%
ระยะเวลาในการใช้งาน 200,000 สูงสุด 100,000
แสงปลอดภัย G10 G10 สีเหลือง ไฟตัด UV สีเหลือง
น้ำยาล้างฟิล์ม LC-V N/A
สารเติมน้ำยาล้างฟิล์ม น้ำกลั่น N/A
ยางตกแต่งขั้นสุดท้าย N/A (จัดการโดย LC-V) N/A