หน้าหลัก

น้ำยาเคมีสำหรับแม่พิมพ์ – แบรนด์  FUJIFILM

น้ำยาเคมีสำหรับแม่พิมพ์คอนเวนชั่นนัล

หมายเลขหมวดหมู่ ชื่อผลิตภัณฑ์ รายละเอียด ขนาดบรรจุ ภาพผลิตภัณฑ์
DP-4 น้ำยาล้างแม่พิมพ์ DP-4 ถูกใช้สําหรับการสร้างภาพแม่พิมพ์ออฟเซตคอนเวนชั่นนัลโพสิทีฟ PS (แม่พิมพ์สำเร็จรูป) เช่น VPS 10 ลิตร
850159 DN-3C

น้ำยาล้างแม่พิมพ์ DN-3C ถูกใช้สําหรับการสร้างภาพแม่พิมพ์คอนเวนชั่นนัลเนกาทีฟ (แม่พิมพ์สำเร็จรูป) เช่น FNS , FNC-B & FNE

10 ลิตร
850606 GU-7 GU-7 เป็นกาวกัมที่รวมกันทั้ง (การป้องกัน, กาวกัม & การเก็บรักษา)  ซึ่งใช้ทาบาง ๆ บนแม่พิมพ์ ที่ผ่านการล้างด้วยน้ำยา DP-4 หรือ DN-3C ที่ทำให้เกิดภาพแล้ว 15 x 1 ลิตร