หน้าหลัก

น้ำยาเคมีสำหรับฟิล์มกราฟฟิกอาร์ต
(แบรนด์ FUJIFILM)

หมายเลขหมวดหมู่ ชื่อผลิตภัณฑ์ รายละเอียด ขนาดบรรจุ ภาพผลิตภัณฑ์
850209 QR-D1 น้ำยาเคมีนี้ใช้สำหรับฟิล์มกราฟฟิกอาร์ตฟูจิฟิล์มระบบ HQ ที่เป็น hard-dot และยังเหมาะกับฟิล์มแรพปิดแอกเซสทุกประเภท น้ำยา QR-D1 เป็นน้ำยาสร้างภาพและน้ำยาเสริมที่แนะนำสำหรับฟิล์ม FUJIFILM Satisfine  2 x 15 ลิตร
850550 UR-F1 UR-F1 เป็นฟิกเซอร์ที่ใช้ร่วมกันกับ QR-D1  2 x 15 ลิตร