หน้าหลัก

Acuity LED1600 series

NEW

Acuity LED1600 ซีรี่ส์ เครื่องพิมพ์ที่มาพร้อม กับเทคโนโลยี LED UV

การพิมพ์ที่สร้างผลกระทบสูงด้วยเทคโนโลยี UV LED

Acuity LED1600 ซีรีส์ สร้างขึ้นเพื่อสร้างงานพิมพ์ที่ยอดเยี่ยมในลักษณะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สุด ด้วยเทคโนโลยีการอบชนิด LED UV  ใช้พลังงานต่ำ หลอดไฟ LED UV ใช้พลังงานน้อยกว่า UV แบบปกติมากและมีอายุการใช้งานนานกว่าถึงสิบเท่า ดังนั้นจึงส่งผลดีต่อต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ งานพิมพ์ที่ออกจากเครื่องพิมพ์พร้อมสำหรับการทำงานในขั้นต่อไปและจัดส่งได้เลย ไม่ต้องใช้เวลาในการรอให้แห้ง

 เทคโนโลยี LED UV ที่คุ้มค่า

Acuity LED1600 ซีรีส์ สร้างขึ้นเพื่อสร้างงานพิมพ์ที่ยอดเยี่ยมในลักษณะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สุด ด้วยเทคโนโลยีการอบชนิด LED UV  ใช้พลังงานต่ำ หลอดไฟ LED UV ใช้พลังงานน้อยกว่า UV แบบปกติมากและมีอายุการใช้งานนานกว่าถึงสิบเท่า ดังนั้นจึงส่งผลดีต่อต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ งานพิมพ์ที่ออกจากเครื่องพิมพ์พร้อมสำหรับการทำงานในขั้นต่อไปและจัดส่งได้เลย ไม่ต้องใช้เวลาในการรอให้แห้ง

โครงสร้างที่ทนทานและการผลิตที่เชื่อถือได้

เครื่องพิมพ์ Acuity LED ถูกสร้างขึ้นเพื่อการพิมพ์อย่างต่อเนื่อง เจ้าของเครื่องพิมพ์บางรายใช้งานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันด้วยซ้ำไป 

หัวพิมพ์ Fujifilm Dimatix มีความแม่นยํา รวดเร็ว และมีบันทึกสถิติอายุการใช้งานที่ยาวนาน Acuity LED ซีรีส์ 1600 ให้ค่าอัตราส่วนความเร็วต่อคุณภาพที่น่าประทับใจ

ภาพสีสันสดใสมีชีวิตชีวาและสร้างผลกระทบสูง

Acuity LED1600 ซีรีส์ ให้งานพิมพ์ที่มีคุณภาพโดดเด่น ภาพมีสีสันสดใสและสร้างความประทับใจด้วยความหนาแน่นของหมึกที่เข้มข้นสำหรับการใช้งานแบบแบ็กไลทต์ ในขณะที่มีปริมาณการใช้หมึกที่ต่ำทำให้มีต้นทุนการใช้งานที่ต่ำ ส่งมอบคุณภาพที่สามารถขายให้ลูกค้าได้ ขนาด 20 ตร.ม./ชม. สำหรับการมองในระยะใกล้ หรือ 33 ตร.ม./ชม. สำหรับระยะการมองที่เกินกว่า 5 ม.