หน้าหลัก

ฟูจิฟิล์ม คัลเลอร์พาท

NEW

ระบบการจัดการสีบนคลาวด์ทั้งหมดของฟูจิฟล์ม ช่วยให้โรงพิมพ์สามารถสร้างโปรไฟล์สีและการปรับเทียบงานพิมพ์กับค่ามาตรฐานต่างๆ และจัดหาเครื่องมือเพื่อให้แน่ใจว่าจะปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่องตลอดไป

การจัดการสีบนคลาวด์สำหรับการพิมพ์ออฟเซ็ตและการพิมพ์ดิจิทัล

ระบบการจัดการสีครบวงจรบนคลาวด์ของ Fujifilm ช่วยให้เครื่องพิมพ์สามารถสร้างโปรไฟล์สีและการปรับเทียบเพื่อพิมพ์ตามมาตรฐานต่าง ๆ และให้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการยึดตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่องเมื่อเวลาผ่านไป  

การจัดการสีบนคลาวด์

ColorPath SYNC ใช้เทคโนโลยีระบบคลาวด์ที่ล้ำยุค คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเว็บทุกเครื่องสามารถกลายเป็น ColorPath SYNC ได้ ColorPath SYNC เชื่อมต่อโดยตรงกับเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์โดยไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันเพิ่มเติมใดๆ เนื่องจาก ColorPath SYNC เป็นแอปพลิเคชันบนคลาวด์จึงอัพเดตอยู่เสมอและไมต้องมีการดูแลดองเกิลหรือเซิร์ฟเวอร์ที่ยุ่งยาก

ColorPath® SYNC™ Align

ColorPath® SYNC ™ Align ปรับให้เหมาะสมกับ ISO และ G7 Curve ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่ง Curve เหล่านี้สามารถนำเข้าข้อมูลโดยตรงไปยังเวิร์กโฟลว์ส่วนใหญ่ที่ใช้ในตลาดได้โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง มีความสามารถในการทำงานกับ Color Part Chart ขนาดเล็กซึ่งช่วยลดเวลาในการวัดได้อย่างมาก ColorPath Server บนคลาวด์ ช่วยให้กำหนดเป้าหมายใหม่ได้อย่างรวดเร็วสำหรับสภาวะการณ์การพิมพ์หลากหลายมากขึ้น ,ลดจำนวนการทำซ้ำที่ต้องใช้เพื่อปรับ Curve การพิมพ์

สร้างการปรับ Curve G7 และ ISO ที่ดีที่สุดกำหนดเป้าหมายใหม่อย่างรวดเร็วสำหรับสภาวะการณ์การพิมพ์หลายรายการ

ColorPath® SYNC™ DLP

โซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับการตรวจปรู๊ฟและแท่นพิมพ์ดิจิตอล คือ ColorPath SYNC DLP สร้างงานคุณภาพสูง, เพิ่มประสิทธิภาพ, จัดการสีเชื่อมโยงโปรไฟล์เชื่อมโยงกับเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานอยู่ ระบบจัดการสีนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าไฟล์จะไม่ถูกประมวลผลซ้ำนอกเวิร์กโฟลว์ มี preset ทีเป็นเอกลักษณ์ ของแต่ละอุปกรณ์ที่สนับสนุน กำจัดปัญหาของผู้ปฏิบัติงานที่ต้องจดจำการปรับตั้งสี ที่ซับซ้อน สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและข้อกำหนดการพิมพ์เช่น ISO, FOGRA, GRACoL และ SWOP ความสามารถในการทำงานกับ color patch chart ขนาดเล็กช่วยลดเวลาในการวัดลงอย่างมาก

สีเป็นตัวจัดการการตรวจปรู๊ฟลแท่นพิมพ์ดิจตัลโปรไฟล์เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เพื่อให้ได้คุณภาพที่สูง

โซลูชันการตรวจสอบความถูกต้องของ ColorPath®

ColorPath Validation มีความสามารถในการตรวจสอบว่าอุปกรณ์จัดการสียังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตามเป้าหมายที่ต้องการหรือไม่ ColorPath Validation ใช้ Color chart ขนาดเล็กที่วัดได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้การอ่านค่าผ่าน / ล้มเหลวอย่างง่าย การอ่านค่าตรวจสอบความถูกต้องสามารถส่งออกไปยังสัญลักษณ์ที่ระบุผลของการวัดได้ ColorPath Validation ถูกรวมเข้ากับ ColorPath SYNC DLP เพื่อความสะดวกในการใช้งานและเพื่อลดข้อผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงาน หากการวัดค่าออกไปนอกขอบเขตที่ยอมรับได้ ColorPath SYNC DLP สามารถเปิดใช้งานได้อย่างรวดเร็วเพื่อปรับโปรไฟล์อุปกรณ์ใหม่ เนื่องจาก ColorPath Validation Tools เป็นแบบคลาวด์จึงสามารถอ่านและตรวจสอบการวัดได้จากคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเว็บ รายงานการตรวจสอบความถูกต้องสามารถเอาท์พุทเพื่อดูรายละเอียดของการวัดแต่ละครั้งหรือเพื่อติดตามการวัดเมื่อเวลาผ่านไป

ผ่าน  / ไม่ผ่านการตรวจสอบสำหรับเป้าหมายอุตสาหกรรมบูรณาการอย่างสมบูรณ์กับ ColorPath SYNC DLP

การปรับประสิทธิภาพของหมึก (IO) ของ ColorPath® SYNC™ 

การเพิ่มประสิทธิภาพหมึกพิมพ์สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงขบวนการผลิตงานพิมพ์สีที่ดีอยู่แล้ว ไม่เพียงแต่ ColorPath SYNC IO จะช่วยลดการใช้หมึกพิมพ์ แต่ยังสามารถปรับปรุงความสม่ำเสมอในการพิมพ์และรักษาเสถียรภาพของการพิมพ์ คุณสมบัติเหล่านี้สามารถช่วยปรับปรุงเวลาในการเตรียมพิมพ์และลดของเสียได้ ColorPath SYNC IO ยังปรับปรุงสมดุลสีเทาให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเครื่องพิมพ์ที่มี G7 การลดหมึกพิมพ์ที่เกิดขึ้นโดยใช้ ColorPath SYNC IO ช่วยลดเวลาในการชดเชยหมึกและเวลาในการทำให้แห้งในขณะที่ยังรักษาคุณภาพด้วยความเร็วในการทำงานที่สูงขึ้น

ปรับแต่งได้ตามต้องการ

โซลูชันที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ColorPath SYNCสามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์เพื่อให้เหมาะกับความต้องการที่ต่างกันของช่างพิมพ์  การรวมกันของColorPath SYNC Align และ SYNC DLP สามารถช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นของเรื่องสีท่ทเอาท์พุทออกมาระหว่างเครื่องพิมพ์ดิจิตอลและออฟเซ็ตเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการพิมพ์

-ปรับปรุงความสม่ำเสมอในการพิมพ์และสมดุลสีเทา