หน้าหลัก

นวัตกรรมเปลี่ยนโลกที่สร้างความแตกต่างจากสิ่งอื่น ๆ อย่างชัดเจน

เทคโนโลยีอิงค์เจทของฟูจิฟิล์มได้จากทํางานร่วมกันและการพัฒนาเพื่อบูรณาการ

เทคโนโลยีอิงค์เจ็ทมี "พลังแห่งนวัตกรรม" ที่บุกเบิกอนาคตของอุตสาหกรรมต่าง ๆ แต่ทั้งนี้ ไม่ใช่ผู้ผลิตทุกรายที่จะมีพลังแห่งนวัตกรรมนี้ได้อย่างง่ายดาย กุญแจสำคัญ “ไม่ใช่การรวบรวมเทคโนโลยีแต่ละชนิดไว้ด้วยกัน” แต่เป็น "พลังแห่งการผสานรวม" เพื่อประสานเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้ระบบโดยรวมมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ฟูจิฟิล์มเป็นหนึ่งในผู้ผลิตจำนวนน้อยในโลกที่มีสินค้าครอบคลุมอย่างกว้างขวาง ซึ่ง "พลังแต่ละอย่าง" และ "พลังแห่งการผสานรวม" ในเวลาเดียวกันทำให้บริษัทมีจุดแข็งในความสามารถพัฒนาหัวพิมพ์, หมึกพิมพ์และระบบประมวลผลภาพภายใน ฟูจิฟิล์มกรุ๊ป นอกเหนือจากนี้ยังส่งมอบและกระจายเทคโนโลยีอิงค์เจ็ทสู่ทั่วโลก

 

การบูรณาการ

กล่าวได้ว่าความแข็งแกร่งของผู้ผลิตที่สามารถวัดได้จากความสามารถในการรวมเป็นหนึ่งเดียวกันนั้นไม่ใช่การกล่าวเกินจริง ฟูจิฟิล์มยังคงเดินหน้า, ติดตามและผสานรวมเทคโนโลยีด้วยเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ด้วยผลิตภัณฑ์ด้วยการเชื่อมโยงกับ "หัวพิมพ์ หมึก และ image optimization " ให้ทำงานร่วมกัน นี่คือแรงจูงใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการส่งเสริมนวัตกรรมอิงค์เจ็ท

หัวพิมพ์

FUJIFILM Dimatix, Inc. มีบทบาทสําคัญใน "การพัฒนาหัวพิมพ์" และเป็นผู้ผลิตหัวพิมพ์อิงค์เจ็ทอุตสาหกรรมเพียโซอิเล็กทริกที่กล่าวได้ว่ามีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีในระดับสูงสุดและใหญ่ที่สุดในโลก บริษัทมีกลุ่มผลิตภัณฑ์หัวพิมพ์หลากหลายประเภทที่รองรับความต้องการของตลาดทั้งในเรื่องความละเอียด, ประเภทหมึกและขนาดหยดหมึก หัวพิมพ์ที่แตกต่างกันถูกนำไปใช้ในอุปกรณ์ที่หลากหลายรวมถึงเครื่องพิมพ์ดิจิทัล, เครื่องพิมพ์หน้ากว้างพิเศษ และเครื่องพิมพ์เซรามิกและสิ่งทอ ซึ่งได้รับความชื่นชมอย่างสูงในตลาด

หัวพิมพ์หลัก

  • Samba
  • StarFire
  • Q Class

หมึกพิมพ์

ฟูจิฟิล์มได้พัฒนาหมึกสูตรน้ำในกลุ่ม VIVIDIA สําหรับเครื่องพิมพ์ Jet Press ในขณะเดียวกันมีการร่วมมือกับ FUJIFILM Speciality Ink Systems Ltd. สำหรับหมึกยูวี และร่วมมือกับ FUJIFILM Imaging Colorants Ltd. สำหรับหมึกพิมพ์ pigment และ dye ที่เหมาะสมกับคุณลักษณะและหลากหลายของหัวพิมพ์ กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้มีที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ฟูจิฟิล์มเท่านั้น แต่ยังใช้กับเครื่องพิมพ์ของบริษัทอื่น ๆ ด้วยทั้งการใช้งานของผู้บริโภคทั่วไปและภาคธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมความต้องการของตลาดที่หลากหลาย

หมึกพิมพ์หลัก

  • หมึกพิมพ์ Water-based dye
  • หมึกพิมพ์ Water-based pigment
  • หมึกพิมพ์ Water-based latex
  • หมึกพิมพ์ยูวี
  • หมึกพิมพ์โซเวนท์
  • หมึกพิมพ์โซเวนท์ยูวี

Image optimization

ไม่ใช่เรื่องผิดปกติที่บริษัทจะสามารถพัฒนาทั้งหัวพิมพ์และหมึกพิมพ์ได้ ด้วยมุมมองที่ล้ำหน้าไปอีกขั้นหนึ่ง ฟูจิฟิล์มได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการวิจัยสําหรับ "เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ" ในการผสานรวมสาขางานที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ เช่น วัสดุ, อุปกรณ์, ระบบและฮาร์ดแวร์เข้าด้วยกัน ทีมผู้เชี่ยวชาญ R&D ของบริษัทเป็นผู้นําในการริเริ่มนี้ รวมถึง FUJIFILM Advanced Marking Research Laboratories และ FUJIFILM Synthetic Organic Chemistry Laboratories. พวกเขากําลังทําการทดลอง, การวิเคราะห์และการศึกษาเชิงประจักษ์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อิงค์เจ็ทที่มีมูลค่าเพิ่ม,  มีความสามารถในการดึงประสิทธิภาพสูงสุดจากหัวพิมพ์และหมึกพิมพ์ เป็นความท้าทายของเราในเรื่อง "นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีที่มีผลลัพธ์ที่มองเห็นได้“

 

เทคโนโลยีอิงค์เจทของฟูจิฟิล์มเหนือกว่าในแง่ของขอบเขตการใช้งานและระดับความน่าเชื่อถือ

เทคโนโลยีอิงค์เจทของฟูจิฟิล์มเหนือกว่าในแง่ของขอบเขตการใช้งานและความน่าเชื่อถือ

นวัตกรรมเกี่ยวข้องกับพลังในการเพิ่มพูนประโยชน์และพลังในการขยายขอบเขตการใช้งาน เทคโนโลยีอิงค์เจทของฟูจิฟิล์มได้พยายามดําเนินการและเติมเต็มทั้งสองด้าน บริษัทได้กำหนดความต้องการใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรมการพิมพ์และบุกเบิกศักยภาพทางธุรกิจใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมที่หลากหลายนอกเหนือการพิมพ์ เทคโนโลยีอิงค์เจทของฟูจิฟิล์มยังคงนํานวัตกรรมมาใช้เพิ่มพูนความลึก, ความกว้างและความสวยงาม

ตั้งแต่ที่บริษัทสามารถรวบรวมประสิทธิภาพของหมึกพิมพ์และหัวพิมพ์เข้าด้วยกันได้อย่างอิสระเพื่อสร้างระบบที่ปรับการใช้งานให้เฉพาะเจาะจง จึงส่งผลให้เทคโนโลยีอิงค์เจทฟูจิฟิล์มมีการถูกนำไปใช้นอกเหนือจากการพิมพ์ ไม่เพียงแต่ถูกนำมาใช้กับเครื่องพิมพ์สำหรับการใช้งานทั่วไปและงานจัดแสดงป้าย ความประณีตของอิงค์เจทกําลังถูกใช้งานในหลากหลายสาขา เช่น สิ่งทอ, การพิมพ์สามมิติ, อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการและแผ่นกระเบื้อง

อำนาจ 3 ประการและสิ่งที่เหนือกว่า 5 ประการของเทคโนโลยีอิงค์เจทฟูจิฟิล์ม

คําขอจากลูกค้ามักจะทําให้นักพัฒนาตื่นเต้นอยู่เสมอ ฟูจิฟิล์มยอมรับความท้าทายที่หลากหลายจากมุมมองของผู้ใช้งานในการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีอิงค์เจ็ท การใช้ "อํานาจของการออกแบบภาพ" "อํานาจของการพัฒนาวัสดุ" และ "อำนาจของการผสานรวมระบบ" อย่างเต็มที่ช่วยให้คุณลักษณะทั้งห้าประการ ได้แก่ "ความสามารถในการผลิตที่สูง" "ความอเนกประสงค์" "ความปลอดภัย" "ความสามารถในการจำลอง" และ "ความทนทาน" ปรับปรุงให้ดีขึ้นไปด้วยกันได้ ซึ่งแต่ก่อนเมื่อได้มาอย่างนึงก็ต้องเสียอย่างนึงและยากต่อการพัฒนาไปพร้อมกัน

ความทนทานสูง

การนํากลไกการหมุนเวียนหมึกพิมพ์มาใช้กับหัวพิมพ์ช่วยเพิ่มความคงที่ของการพ่นหมึกแม้จะใช้หมึกพิมพ์ที่ซับซ้อนที่สุดและได้ความทนทานของหัวพิมพ์ที่ดีขึ้น รายละเอียดของการออกแบบเป็นการทำงานด้าน "ความน่าเชื่อถือ" แทน "ความปลอดภัย"

คุณภาพสูง

เทคโนโลยี  "Rapic*" เพื่อให้ได้การผลิตงานพิมพ์จริงที่ดีสูงสุดและคงที่ที่สุด การผสานรวมกันของเทคโนโลยีการประมวลผลภาพที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ ฟูจิฟิล์ม เพื่อให้ตอบโจทย์คุณภาพสูงจากมุมที่หลากหลาย

  • ดูรายละเอียดของเทคโนโลยี Rapic ในหน้า 12
ประสิทธิภาพในการผลิตสูง

ฟูจิฟิล์ม ประสบความสําเร็จในการพิมพ์แบบรอบเดียว(single-pass printing)ด้วยความเร็วสูง ซึ่งหัวพิมพ์อิงค์เจ็ทจะกว้างเท่ากับความกว้างของทิศทางการพิมพ์ในครั้งเดียว เช่นเดียวกับการพิมพ์แบบสองหนาที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้น เพื่อให้ผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้น

ความปลอดภัยขั้นสูง

ฟูจิฟิล์มใช้เทคโนโลยีวัสดุอินทรีย์ขั้นสูงเพื่อรับรองสูตรหมึกพิพม์ที่คํานึงถึงสิ่งแวดล้อม เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบสีย้อม/พิกต์เม้นเพื่อพัฒนาหมึกพิมพ์ที่ปลอดภัยทั้งต่อผู้คนและธรรมชาติ

 

ความหลากหลายของวัสดุที่ใช้พิมพ์

ฟูจิฟิล์มได้พัฒนาหมึกพิมพ์อเนกประสงค์ที่สามารถใช้กับวัสดุที่หลากหลายได้ จึงช่วยให้ใช้อิงค์เจ็ทได้ในธุรกิจหลากหลายประเภทและงานต่าง ๆ กัน