หน้าหลัก

Image optimization

ในการเพิ่มความน่าเชื่อถือ หัวพิมพ์และหมึกพิมพ์ และระบบการประมวลภาพจะต้องทํางานเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อดึงศักยภาพของความสามารถในการทำงานสูงสุดออกมาได้ ตัวอย่างเช่น แม้ว่าหัวพิมพ์จะสร้างหยดหมึกที่มีความแม่นยําสูง พิมพ์ลงบนพื้นผิวอย่างรวดเร็วและเที่ยงตรง หากหมึกพิมพ์ไม่ยึดติดกับพื้นผิว ก็ไม่สามารถทําให้ได้รูปร่างดอท(dot)ที่มีคุณภาพสูง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของหัวพิมพ์และหมึกพิมพ์ให้มากที่สุดจึงจําเป็นต้องใช้เทคโนโลยีมาร่วมกัน เช่น การเคลือบพื้นผิวและตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อเร่งปฏิกิริยาทางเคมี เช่น "เทคโนโลยี Rapic" ที่นํามาใช้ใน "Jet Press720S" และ "เทคโนโลยี EUCON" ที่นํามาใช้

เทคโนโลยี Rapic และพรีคอนดิชันเนอร์

"เทคโนโลยี Rapic" เป็นเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ของฟูจิฟิล์ม ในการสร้างภาพคุณภาพสูงลงบนกระดาษ โดยทั่วไปในการพิมพ์อิงค์เจ็ท หยดน้ำหมึกที่พ่นออกมาทีละหยดจะดึงดูดเข้าหากันเนื่องจากแรงตึงผิวและกลายเป็นหยดหมึกขนาดใหญ่หนึ่งหยด ด้วยการใช้ "เทคโนโลยี Rapic" จึงมีการยับยั้งไม่ให้เกิดการย้ายพิกต์เม้นโดยการใช้พรีคอนดิชันเนอร์ที่ทําปฏิกิริยากับพิกต์เม้นของหมึก "VIVIDIATM" ล่วงหน้าเพื่อให้ไม่เกิด "ภาวะเลอะซึม" ขึ้น ดังนั้นจึงสามารถดึงประสิทธิภาพการพ่นของของอิงค์เจ็ทออกมาอย่างเต็มที่และสร้างภาพคุณภาพสูง โดยการสร้างดอทที่แตกต่างกันบนกระดาษ

อิงค์เจทด้วยเทคโนโลยี Rapid

<เทคโนโลยี EUCON>
‘เทคโนโลยี Pre-coating’ เพื่อป้องกันการเลอะซึมของหมึกพิมพ์

หมึกยูวี มีคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมในเรื่องความเร็วในการแห้งโดยการฉายรังสียูวี อย่างไรก็ตามทีมีแนวโน้มที่จะทําให้เกิดการเลอะซึมของหมึกพิมพ์เมื่อหมึกปริมาณมากถูกพ่นโดยตรงลงบนฟิล์มพลาสติกซึ่งไม่ดูดซับหมึกพิมพ์ใด ๆ ฟูจิฟิล์มได้พัฒนายูวีไพรเมอร์ที่สามารถยึดหมึกสีในตําแหน่งที่ถูกต้องของพื้นผิววัสดุที่เคลือบไว้ล่วงหน้า ยูวีไพรเมอร์จะแห้งตัวบางส่วนและหมึกพิมพ์อิงค์เจ็ท CMYKW จะเข้าไปในชั้น pre-coated เพื่อให้ภาพมีสีสดใส

[MJP20W] เทคโนโลยี EUCON