หน้าหลัก

คุณสมบัติของหมึกสำหรับการนำไปใช้งาน

คุณสมบัติของงานพิมพ์ที่ออกมา จะเป็นสิ่งที่มีผลต่อการพิจารณา เลือกการเติมแต่งทางเคมี หรือ 'คุณสมบัติ’ ของหมึกคุณสมบัติเหล่านี้รวมถึงความต้องการของใช้งาน เช่น สีสัน การยึดเกาะ และความทนทาน ร่วมกับคุณสมบัติเฉพาะใด ๆ ที่อาจจําเป็นสําหรับการนำไปใช้งาน นอกจากนี้ คุณสมบัติทางเคมีของหมึกมีบทบาทสําคัญต่อวิธีการสร้างภาพขึ้นมา
คุณสมบัติเหล่านี้ ทำงานในเสี้ยววินาทีหลังจากหยดหมึก ได้มีการพ่นลงบนพื้นผิวงาน ในระหว่างเวลานี้ หยดน้ำหมึกต้องทําให้พื้นผิวเปียกด้วยปริมาณที่กําหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ภาพถูกสร้างขึ้นอย่างถูกต้อง และจะต้องเริ่มกระบวนการยึดติดพื้นผิว หลังจากนั้นไม่นาน หมึกจะถูกทำให้แห้งหากเป็นหมึกระบบฐานน้ำ หรือถูกฉายแสงถ้าเป็นระบบ UV ในระหว่างกระบวนการนี้ คุณสมบัติต่าง ๆ เช่น ความต้านทานทางเคมีและทางกายภาพจะถูกสร้างขึ้น ความคงทนต่อแสง บางส่วนถูกกําหนดโดยการเลือกสารสี (pigment) และในบางส่วนกำหนดโดยสมดุลของระบบหมึก ดังนั้นคุณสมบัติเหล่านี้ถูกรวมเข้าไว้ในข้อมูลจําเพาะของการออกแบบหมึก การกระจายตัวของสารสีในหมึก ถือเป็นเทคโนโลยีที่สําคัญของ Fujifilmในการผลิตหมึกอิงค์เจ็ท
ส่วนประกอบทั้งหมดในหมึกจะต้องปรับให้เข้ากัน ทํางานร่วมกันได้ เพื่อประสิทธิภาพโดยรวมของหมึก

หมึกพิมพ์อิงค์เจ็ทสําหรับงานอุตสาหกรรม

Fujifilm ผลิตหมึกอิงค์เจ็ท ยูวี และหมึกอิงค์เจ็ทชนิดฐานน้ำ สําหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมและงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย ได้แก่ หมึกสําหรับงานพิมพ์ฉลาก , บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน , บรรจุภัณฑ์ลูกฟูก , สิ่งทอ และแผ่นลามิเนตสำหรับงานตกแต่ง นอกจากนี้ ยังมีหมึกที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสําหรับการใช้งานเฉพาะด้าน เช่น หมึกชนิดที่คงทนต่อแสงสูงเป็นพิเศษสําหรับงานออกแบบภายนอก หมึกสำหรับการขึ้นรูปด้วยความร้อน และหมึกพิมพ์สําหรับการพิมพ์ยนกระจกและวัสดุอื่น ๆ ที่ยากต่อการพิมพ์