หน้าหลัก

นวัตกรรมด้าน อิงค์เจ็ท ของ Fujifilm มีพื้นฐานมาจากเทคโนโลยีหลักที่มีความสำคัญอย่างมาก ซึ่งสร้างคุณค่าใหม่สําหรับอนาคต

อิงค์เจ็ทกําลังเคลื่อนเข้าสู่การพิมพ์ด้านอุตสาหกรรมและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นกระแสหลัก และทรัพยากรที่ผสมผสานกันของกลุ่มเทคโนโลยีด้านอิงค์เจ็ทของ Fujifilm มุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาความท้าทายเฉพาะด้านที่ตลาดใหม่เหล่านี้มีอยู่
ในการพิจารณาความต้องการเฉพาะทางของธุรกิจการพิมพ์ด้านอุตสาหกรรมและบรรจุภัณฑ์จึงมีประโยชน์ในการทําความเข้าใจต่อความท้าทายเหล่านี้ ที่ Fujifilm ใช้เพื่อจัดการกับปัญหาเหล่านี้ ประเภทของวัสดุที่จะพิมพ์นั้นกว้างมากและมีการใช้งานที่หลากหลาย แต่ข้อกําหนดส่วนใหญ่นั้นเป็นเรื่องทั่วไป การตรวจ
คุณภาพที่มองในระยะใกล้ และคาดหวังคุณภาพงานที่สูง ดังนั้นความละเอียดของงานพิมพ์จะต้องสูงมากเช่นกัน หมึกต้องมีคุณสมบัติที่กําหนดไว้ เช่น คุณสมบัติการยึดเกาะและความทนทาน เพื่อให้ตอบโจทย์คุณสมบัติของการใช้งานที่ต้องการ ซึ่งมักจะเชื่อมโยงกับข้อกําหนดที่เข้มงวด
สุดท้าย ปริมาณการผลิตมักจะมีจํานวนมาก ดังนั้นจึงจําเป็นต้องพิมพ์ด้วยความเร็วสูง เพื่อให้ได้งาน จำนวนมากนี่คือการผสมผสานของความละเอียดในการพิมพ์ คุณสมบัติของหมึก และความเร็วการพิมพ์ ที่เป็นสิ่งกำหนดความท้าทายสําหรับกลุ่มเทคโนโลยีอิงค์เจ็ทของ Fujifilm

หนึ่งพันล้านหยดต่อวินาที

เครื่องพิมพ์ดิจิทัลความเร็วสูงอาจต้องพ่นหมึกอย่างแม่นยําถึง 15 พันล้านหยดในทุกวินาที เพื่อสร้างภาพความละเอียดสูงที่ระดับความเร็วสูง เพิ่อการบรรลุเป้าหมายนี้ การออกแบบหมึกที่มีคุณสมบัติจำเป็น เหมาะสมสำหรับการใช้งาน จึงเป็นความท้าทายที่สําคัญ ซึ่งจําเป็นต้องใช้การผสมผสานของเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อให้ได้คำตอบในขั้นสุดท้าย

100 ไมโครวินาที ของหยดหมึกอิงค์เจ็ท

ใช้เวลาประมาณ 100 ไมโครวินาทีสําหรับการก่อตัวของหยดหมึกอิงค์เจ็ท พ่นไปยังพื้นผิวงานพิมพ์ หยดลงบนพื้นผิวและเริ่มเกาะกลุ่มสร้างภาพ ในเวลาเช่นนี้ นักกีฬาโอลิมปิกระยะสั้นจะวิ่งได้ 1 มม. และรถแข่งฟอร์มูล่าวันจะขับไปได้น้อยกว่า 1 ซม.
ในเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทเอง หัวฉีดแต่ละหัวอาจพ่นหมึกออกไปได้อีก 10 หยด ในขณะที่หยดแรกยังลอยอยู่ การพิจารณาว่าเกิดอะไรขึ้นในขณะที่หยดหมึกอิงค์เจ็ทกำลังเดินทางจากเพลตหัวฉีดไปยังพื้นผิวแผ่นงาน และการทบทวนเทคโนโลยีที่ทําให้สิ่งเหล่านี้เป็นไปได้จะเป็นประโยชน์ในการทําความเข้าใจเทคโนโลยีที่จําเป็นในการทําให้สิ่งนี้เกิดขึ้นและวิธีที่เทคโนโลยีเหล่านี้ทํางานร่วมกัน

สามารถปรับความเร็วเพื่อ พ่นหยดหมึก 3 ขนาดที่แตกต่างกัน ให้หยดลงที่ตําแหน่งเดียวกันบนพื้นผิวแผ่นงานได้

แผนภาพด้านล่างแสดงกระบวนการพ่นหยดหมึกและรายละเอียดของคุณลักษณะบางอย่างของส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ต้องปรับแต่งเพื่อให้การทำงานโดยรวมมีประสิทธิภาพสูงสุด มีคุณสมบัติเหล่านี้มากมายหลายอย่างที่ต้องทํางานร่วมกันเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพโดยรวมที่ดีที่สุด ดังนั้นจะแบ่งคุณสมบัติเหล่านี้ออกเป็นสามกลุ่ม: