หน้าหลัก

ประสิทธิภาพในการพ่นหมึก

หัวพิมพ์เป็นหัวใจของเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท การออกแบบและการสร้างหัวพิมพ์จะเป็นตัวกําหนดคุณสมบัติที่สําคัญหลายอย่างอาทิ เช่น ความละเอียดในการพิมพ์ ความเร็วของการพิมพ์ และปริมาณหมึกที่ใช้ หัวพิมพ์ระดับอุตสาหกรรมของ Fujifilm ได้รับการออกแบบสําหรับการใช้งานที่หลากหลาย มีให้เลือกที่เหมาะสมกับประเภทของหมึกพิมพ์ ทั้งระบบหมึก UV, หมึกฐานน้ำ, ไฮบริด และฐานน้ำมัน
เมื่อมีการติดตั้งหัวพิมพ์เข้ากับระบบที่เหมาะสมแล้ว หมึกพิมพ์จะมีการป้อนเข้าสู่หัวพิมพ์ โดยมีการตั้งอุณหภูมิของหมึกพิมพ์และอัตราการไหลที่ถูกต้องจากระบบส่งหมึก ข้อมูลของการพิมพ์จะป้อนเข้าสู่หัวพิมพ์ซึ่งจะบอกหัวพิมพ์ว่าเมื่อใดควรพ่นหยดหมึก และกำหนดรูปแบบของการพ่นหยดหมึก สุดท้าย อุณหภูมิของสภาพแวดล้อมและแรงดันจะต้องมีการควบคุมเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพสูงสุด
คุณลักษณะของเหลวของหมึกพิมพ์จะต้องมีการปรับให้เข้ากันกับหัวพิมพ์อย่างระมัดระวัง เพื่อให้การเกาะกลุ่มของหยดหมึกให้เหมาะสมที่สุด คุณลักษณะของเหลวเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทําให้หยดหมึกเป็นรูปทรงกลม และทำให้หยดหมึกเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ถูกต้องโดยไม่เสียรูป ขาดช่วง เพื่อให้แน่ใจว่าการฟุ้งกระจายของหมึกมีน้อยที่สุด

การพัฒนารูปแบบคลื่น

รูปแบบคลื่นคือชุดสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการพ่นหยดหมึกจากหัวพิมพ์ Piezo แบบหยดตามความต้องการ โดยกําหนดทุกอย่างตั้งแต่ขนาดและความเร็วของหยดหมึกอิงค์เจ็ทไปจนถึงความเร็วในการพิมพ์ และเป็นส่วนสําคัญในด้านความน่าเชื่อถือโดยรวมของระบบ แผนภาพนี้แสดงชุดรูปแบบคลื่นที่จะใช้ในการสร้างหยดหมึกในหัวพิมพ์แบบขาว-ดำ แต่ละพัลส์ขนาดใหญ่จะเริ่มปล่อยหยดหมึกที่ผสมเข้าด้วยกันบนแผ่นหัวฉีดเพื่อสร้างหยดหมึกขนาดใหญ่ สามารถรวม 'cancel pulse' เพื่อหยุดการหยดหมึก ลดการก่อตัวของละอองหมึก ทั้งนี้จะต้องมีการปรับรูปแบบคลื่นอย่างแม่นยําตามการตอบสนองแบบไดนามิกระหว่างหมึกและหัวพิมพ์ของตัวมันเอง ซึ่ง Fujifilm สามารถสร้างรูปแบบคลื่นที่เหมาะที่สุดเนื่องจากมีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับหัวพิมพ์และหมึกพิมพ์

รูปแบบคลื่นพัลส์ทั่วไปสามรูปแบบในหัวพิมพ์แบบขาว-ดำ

รูปแบบคลื่นหลายพัลส์แบบทั่วไปในหัวพิมพ์แบบขาว-ดำ

การปรับปรุงภาพ

Fujifilm Dimatix ผลิตหัวพิมพ์อิงค์เจ็ทที่หลากหลายสําหรับการใช้งานการพิมพ์ด้านอุตสาหกรรมและบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการพิมพ์งานกราฟิคหน้ากว้าง หัวพิมพ์ระดับชั้นนําเหล่านี้ใช้เทคโนโลยี ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของฟูจิฟิล์ม และผสมผสานคุณสมบัติเหล่านี้เข้าด้วยกันเพื่อสร้างหัวพิมพ์ที่จัดว่าดีที่สุดและเชื่อถือได้มากที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบัน เทคโนโลยีเหล่านี้รวมถึง:

  • เทคโนโลยี Redijet ที่มีการหมุนเวียนหมึกพิมพ์ผ่านหัวฉีดเพื่อเริ่มต้นระบบอย่างรวดเร็ว ระยะเวลาสแตนด์บายที่ยาวนาน และการดําเนินงานที่เชื่อถือได้
  • การเคลือบเพลตหัวฉีดแบบไม่เปียกของ ฟูจิฟิล์ม ลดการปนเปื้อนเกาะที่หน้าเพลทของหัวพิมพ์และช่วยเพิ่มเวลาในการทำงานสูงสุดด้วยรอบการทํางานที่สูง
  • สถาปัตยกรรม Silicon MEMS ทำให้มีโครงสร้าง ''printhead on a chip' ' ช่วยเพิ่มความหนาแน่นของหัวฉีดและลดขนาดหยดหมึกให้เล็กที่สุด
  • การจัดการหยดหมึกแบบ Versadrop ช่วยให้คุณภาพการพิมพ์ที่สูงขึ้น
  • การทำวานด้วยความถี่สูงให้การพิมพ์ที่มีความเร็วสูง
  • เข้ากันได้กับเทคโนโลยีหมึกอิงก์เจ็ตส่วนใหญ่ รวมถึงชนิดน้ำ, UV, ไฮบริด, เซรามิกที่มีน้ำมันเป็นพื้นฐาน และของเหลวที่ใช้ในการบํารุงรักษาที่เกี่ยวข้อง
  • Fujifilm piezo ceramic ที่เป็นเอกลักษณ์ พร้อมประสิทธิภาพ piezoelectric ที่เหนือกว่า

หัวพิมพ์ Fujifilm Starfire™ สําหรับการพิมพ์ปริมาณมากที่ใช้หมึกได้เกือบทุกชนิด

หัวพิมพ์ Silicon MEMS ความละเอียดสูงพิเศษ ความเร็วสูงของ Fujifilm Samba™ ที่ออกแบบมาเพื่อเข้ากันได้กับหมึกเกือบทุกชนิด