หน้าหลัก

เทคโนโลยี Fujifilm Inkjet มีเครือข่ายสนับสนุนที่กว้างขวาง

หลักการของการผลิตของ Fujifilm มีความชัดเจนนั่นคือ “เพื่อปลูกฝังคุณภาพและความน่าเชื่อถือในผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต”
ได้มีการจัดตั้งเครือข่ายทั่วโลกที่กว้างขวางสําหรับ “การวิจัย การพัฒนา การผลิต และการขาย” การสร้างความเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับกลุ่มซัพพลายเออร์ที่หลากหลาย เครือข่ายนี้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งอย่างมากในการพยายามดำเนินการจัดหาผลิตภัณฑ์อิงค์เจ็ทที่มีความเสถียรและยั่งยืน รวมถึงมุ่งเน้นด้านคุณภาพและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์
มีบุคลากรของกลุ่มบริษัท Fujifilm ประมาณ 6,500 คนทั่วโลก แต่ละบุคคลและบริษัทต่างให้ความร่วมมือพร้อมมีความเชื่อมั่นที่จะรับมือกับความท้าทายในทุก ๆ วันเพื่อสร้างนวัตกรรมที่จะเปลี่ยนแปลงโลก

FUJIFILM Speciality Ink Systems Ltd.

บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 1951 ในฐานะ "กลุ่มบริษัทเซริโคล" และถูกซื้อกิจการโดย Fujifilm ในปี 2005 เริ่มจากการพัฒนาหมึกสําหรับการพิมพ์สกรีน ปัจจุบันบริษัทมุ่งเน้นการผลิตหมึกสําหรับเครื่องพิมพ์อิงก์เจ็ตอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทพัฒนาระบบการพิมพ์รูปแบบกว้างขั้นสูงโดยใช้ความรู้มากมายเกี่ยวกับหมึก UV ที่สะสมมาตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท

FUJIFILM Imaging Colorants Ltd.

ก่อตั้งขึ้นในปี 1985 ในชื่อ "Imperial Chemical Industries Ltd." ในระยะเวลาอันสั้น บริษัทได้เติบโตเป็นผู้ผลิตสีย้อมหมึกชั้นนำสําหรับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท และ Fujifilm ได้ซื้อกิจการไปในปี 2006 บริษัทวางแผนที่จะขยายธุรกิจด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่ช่วยให้พวกเขาได้ส่วนแบ่งทางการตลาดสูงในด้านหมึกน้ำ/สีย้อมสําหรับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทสําหรับผู้บริโภค และด้วยการนําสารเคมีและเทคโนโลยีสังเคราะห์ของ Fujifilm ไปใช้เพื่อกระจายและแปรรูปวัตถุดิบ

FUJIFILM Dimatix,Inc.

ก่อตั้งขึ้นในปี 1984 ภายใต้ชื่อ "Spectra" ต่อมาได้เติบโตอย่างรวดเร็วในฐานะผู้ผลิตหัวพิมพ์อันดับหนึ่งของโลกภายใต้ชื่อองค์กร "Dimatix" การที่ Fujifilm เข้าซื้อกิจการในปี 2006 ทำให้บริษัทได้กลายเป็นเสาหลักที่ยิ่งใหญ่ในการสนับสนุนธุรกิจอิงค์เจ็ท ในบรรดากลุ่มผลิตภัณฑ์จํานวนมากนั้น “SAMBA” เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกว่าเป็นหัวพิมพ์ความละเอียดสูงที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี MEMS ที่มีความแม่นยําสูง

Fujifilm Advanced Marking Research Laboratories

ห้องปฏิบัติการล้ำสมัยแห่งยุคซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อสร้างนวัตกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของ Fujifilm ในด้านการทำเครื่องหมายสีที่ซึ่งมีระเบียบวิธีที่หลากหลายและกำลังขยายตลาด เทคโนโลยีวัสดุสีของ Fujifilm เทคโนโลยีอุปกรณ์ เทคโนโลยีการพัฒนาอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาในด้านระบบการพิมพ์อิงค์เจ็ทคุณภาพและความเร็วสูงได้ถูกนํามาผสมผสานเพื่อใช้กับอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ไม่จํากัดแค่อุตสาหกรรมการพิมพ์เท่านั้น ผลการวิจัยจะถูกแบ่งปันกับบริษัทคู่ค้าเป็นข้อเสนอแนะ ห้องปฏิบัติการใช้ความพยายามในแต่ละวันในการนํานวัตกรรมมาสู่ "เทคโนโลยีการจัดการหัวพิมพ์" "เทคโนโลยีกระบวนการตรวจสอบแก้ไข" เช่น การทําให้แห้งและการจับตัวของหมึก และ "เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ"

Fujifilm Synthetic Organic Chemistry Laboratory

วัสดุสําหรับทําสีและสารเติมแต่งกําลังได้รับการพัฒนาโดยการใช้เทคโนโลยีวัสดุอินทรีย์ขั้นสูงที่ห้องปฏิบัติการวิจัยขั้นสูงของ Fujifilm มีส่วนช่วยในการเผยแพร่เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทที่วางตลาดได้อย่างกว้างขวาง โดยการเปิดเผยตัวกลไกการชะลอสีของสีย้อมที่ใช้สําหรับหมึกและเพิ่มความต้านทานโอโซนได้อย่างมาก ผลงานได้รับคําชมอย่างสูง ไม่เพียงแต่ในอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยังมาจากโลกทางวิชาการอีกด้วย