หน้าหลัก

แผ่นเยื่อแลกเปลี่ยนไอออน

NEW

เทคโนโลยี Water Membrane

เป็นแผ่นเยื่อแลกเปลี่ยนไอออนที่พัฒนาโดยการใช้เทคโนโลยีการเคลือบระดับสูงที่ได้รับการสั่งสมจากฟิล์มถ่ายภาพมาเป็นเวลาหลายปี สามารถใช้กับอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การบําบัดน้ำและสาขาพลังงาน ซึ่งให้ประสิทธิภาพที่ท่วมท้นและต้นทุนที่ดี

เทคโนโลยีแผ่นเยื่อแลกเปลี่ยนไอออนและขอบเขตการใช้งาน

FUJIFILM มีส่วนเกี่ยวข้องในการขจัดเกลือออกจากน้ำและการพัฒนาแผ่นเยื่อแลกเปลี่ยนไอออนที่ใช้ในสาขาพลังงาน เทคโนโลยี Fujifilm สามารถใช้ได้ในสาขาต่อไปนี้

เทคโนโลยีแผ่นเยื่อ
  • การแยกกรองด้วยไฟฟ้า (ED)
  • การแยกกรองด้วยไฟฟ้าแบบย้อนกลับ
  • การขจัดไอออนแบบคาปาซิทีฟ (Capacitive)
  • อิเล็กโตรดีไอออไนเซชัน (อุปกรณ์น้ำบริสุทธิ์)
ขอบเขตการใช้งาน
  • การขจัดเกลือออกจากน้ำทะเลและน้ำกร่อย
  • การผลิตพลังงานออสโมติก
  • การลดความกระด้างของน้ำ
  • การผลิตน้ำบริสุทธิ์เป็นพิเศษ