หน้าหลัก

การสนับสนุนและดาวน์โหลด

เวอร์ชันซอฟต์แวร์

เวอร์ชัน FPD-8010E 2.5.0.3

การปรับปรุงครั้งล่าสุด

  • แก้ไขบั๊กขนาดเล็ก

ดาวน์โหลด

ต้องมีการลงทะเบียนสําหรับโมดูลการอัปเดต จะมีการส่งอีเมลที่มีลิงก์ดาวน์โหลดเมื่อดําเนินการเสร็จสิ้น

วิธีใช้ตัวอัปเดตนี้

ข้อมูลลูกค้า

ลงทะเบียนข้อมูลของคุณสําหรับ Pressure Distribution Mapping System FPD-8010E เพื่อรับการแจ้งเตือนการอัปเดตซอฟต์แวร์

ดาวน์โหลดเวอร์ชั่นทดลองใช้

ลงทะเบียนข้อมูลของคุณสําหรับการดาวน์โหลดเวอร์ชั่นทดลองใช้