หน้าหลัก

คาร์ทริดจ์ W PSE

NEW

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดในการควบคุมสารปนเปื้อนที่เข้มงวดสําหรับน้ำบริสุทธิ์เป็นพิเศษ จึงมีการใช้แผ่นเยื่อโพลีซัลโฟนเนื่องจากเป็นแผ่นเยื่อที่มีการแยกโพลีเมอร์สูงที่ดีเยี่ยม
กลุ่มผลิตภัณฑ์รวมถึงขนาดรูพรุนของแผ่นเยื่อที่ 0.1 ไมโครเมตร, 0.2 ไมโครเมตร, 0.45 ไมโครเมตร, 0.8 ไมโครเมตร และ 1.2 ไมโครเมตร

ภาพรวม

คาร์ทริดจ์แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการกรองที่ยอดเยี่ยมในการทำความสะอาดน้ำหลากหลายประเภทในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ น้ำในอุตสาหกรรมอาหาร และของเหลวที่ใช้ชุบ และน้ำยาล้างฟิล์ม ให้การสนับสนุนสําหรับความพยายามในการทําความสะอาดกระบวนการ

มีการนำ AstroPore PSE Cartridge W ไปใช้เนื่องจากโพลีซัลโฟน ซึ่งเป็นวัสดุกรอง แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติการกรองที่ดีเยี่ยมในฐานะแผ่นเยื่อแยกที่มีโพลีเมอร์สูง
มีการใส่ไส้กรองคุณภาพและประสิทธิภาพสูงซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการกักเก็บอนุภาคที่ละเอียดและจุลินทรีย์นี้ไว้ในคาร์ทริดจ์ซึ่งมีการล้างด้วยน้ำบริสุทธิ์เป็นพิเศษไว้ล่วงหน้าแล้ว
กลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ได้แก่ ชนิดขนาดรูพรุนของแผ่นเยื่อที่ 0.1 ไมโครเมตร, 0.2 ไมโครเมตร, 0.45 ไมโครเมตร, 0.8 ไมโครเมตร และ 1.2 ไมโครเมตร และโครงสร้างแผ่นเยื่อที่มีรูพรุนและลักษณะการกรองที่ยอดเยี่ยมมีส่วนช่วยอย่างมากในการกรองประเภทของน้ำที่ใช้ในการผลิตต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยํา เช่น การทําความสะอาดน้ำในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และน้ำที่ใช้ในการเตรียม

คุณลักษณะ

โครงสร้างที่มีรูพรุนขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพสูง

โครงสร้างที่มีรูพรุนขนาดเล็กของแผ่นเยื่อโพลีซัลโฟนเป็นแบบอสมมาตรทั้งหมด และมีชั้นหนาแน่นก่อขึ้นภายใน มีรูพรุนขนาดใหญ่ทั้งที่ทางช่องเข้าและทางช่องออกซึ่งช่วยปรับปรุงลักษณะการกรองให้ดีขึ้นอีก

ประสิทธิภาพในการแยกและการกักเก็บที่ดีเยี่ยม

ชั้นหนาแน่นและการกระจายขนาดของรูพรุนที่กําหนดไว้อย่างดีภายในแผ่นเยื่อทําให้มีการกักเก็บอนุภาคที่ละเอียดและจุลินทรีย์ได้อย่างไว้วางใจได้ และให้การกรองที่มีความแม่นยําสูง

การสูญเสียแรงดันเริ่มต้นที่ต่ำและอายุการใช้งานยาวนาน

อัตราสภาพความเป็นรูพรุนที่สูงที่ 80% โครงสร้างแผ่นเยื่อที่อสมมาตรที่เป็นประโยชน์และพื้นที่การกรองขนาดใหญ่ทําให้มั่นใจได้ว่ามีการสูญเสียแรงดันเริ่มต้นที่ต่ำและอายุการกรองที่ยาวนาน

ฟื้นฟูสภาพต้านทานจําเพาะได้อย่างรวดเร็วโดยการล้างเล็กน้อย 

คาร์ทริดจ์ทําจากวัสดุพลาสติกที่คัดสรรมาอย่างดีเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดไส้กรองที่สูง สามารถฟื้นฟูสภาพต้านทานจําเพาะเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วโดยการล้างไส้กรองเล็กน้อย ดังนั้นจึงสามารถคืนสภาพการจ่ายน้ำบริสุทธิ์พิเศษได้อย่างรวดเร็ว

ความหลากหลายที่เพิ่มขึ้น

คาร์ทริดจ์มีขนาดรูพรุน 5 ขนาด ได้แก่ 0.1 ไมโครเมตร, 0.2 ไมโครเมตร, 0.45 ไมโครเมตร, 0.8 ไมโครเมตร และ 1.2 ไมโครเมตร สามารถเลือกรูปทรงได้ตามการใช้งาน เนื่องจากมีรูปทรง 7 แบบให้เลือก (G, M, P, MP ฯลฯ)

การใช้งาน

คาร์ทริดจ์นี้มีประสิทธิภาพในการกําจัดอนุภาคขนาดละเอียดและจุลินทรีย์ออกจากน้ำที่ใช้ในกระบวนการต่าง ๆ ที่ใช้ผลิตสารกึ่งตัวนําในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างยอดเยี่ยม

  • สําหรับน้ำบริสุทธิ์ในหลากหลายสาขาการผลิต เช่น การทําความสะอาดน้ำสําหรับผลึกเหลวและอุปกรณ์สารกึ่งตัวนํา

  • สําหรับน้ำในหลากหลายสาขาการผลิตในอุตสาหกรรมด้านคริสตัลเหลวและสารกึ่งตัวนํา

  • สําหรับน้ำในหลากหลายสาขาการผลิตที่ผลิตหลอดทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น หลอดรังสีแคโทด และชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

  • สําหรับการกรองน้ำที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร

  • สําหรับน้ำบริสุทธิ์เป็นพิเศษประเภทต่าง ๆ ที่สถานที่วิจัยและห้องปฏิบัติการ

  • สําหรับน้ำบริสุทธิ์ในสาขาอุตสาหกรรมการผลิตที่หลากหลาย