หน้าหลัก

คาร์ทริดจ์ PPE ชนิด UXL

NEW

คาร์ทริดจ์ชนิดที่มีอัตราการไหลสูงพิเศษซึ่งเหมาะสมที่สุดสําหรับพื้นผิว LCD รุ่น 8 ถึงรุ่น 10 ได้ถูกเพิ่มเข้ามาในกลุ่มผลิตภัณฑ์คาร์ทริดจ์ PPE ที่ได้รับความพึงพอใจเนื่องจากประสิทธิภาพการกรองหยาบและประสิทธิภาพในการทนสารเคมีที่ยอดเยี่ยม

ภาพรวม

 • พร้อมใช้งานสําหรับพื้นผิว LCD ขนาดใหญ่

 • ไส้กรองคาร์ทริดจ์ PPE ที่มีอัตราการไหลสูงพิเศษที่เหนือกว่าคาร์ทริดจ์แบบดั้งเดิม

 • เหมาะสําหรับพื้นผิว LCD ขนาดใหญ่ รุ่น 8 ถึงรุ่น 10

คุณลักษณะ

อัตราการไหลสูงพิเศษ

คาร์ทริดจ์มีอัตราการไหลสูงพิเศษเพราะมีการเพิ่มพื้นที่แผ่นเยื่อภายในคาร์ทริดจ์ ในขณะที่ใช้โครงสร้างที่เพิ่มประสิทธิภาพในการกรองด้วยในเวลาเดียวกัน

การทำให้ใสสะอาดและการกรองที่ยอดเยี่ยม

เส้นใยผ้าไม่ถักไม่ทอที่หนาแน่นช่วยให้การทำให้ใสสะอาดและการกรองมีความน่าเชื่อถือ

การกรองล่วงหน้าที่ยอดเยี่ยม

คาร์ทริดจ์รักษาอนุภาคได้อย่างไว้วางใจได้และแสดงให้เห็นวิธีการกรองล่วงหน้าของไส้กรองแผ่นเยื่อได้อย่างสมบูรณ์ ช่วยยืดอายุการใช้งานของระบบกรองได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก

ความทนทานต่อสารเคมีที่ดีเยี่ยม

เนื่องจากโพลีโพรพิลีนถูกใช้สําหรับวัสดุคาร์ทริดจ์ทั้งหมด คาร์ทริดจ์จึงสามารถใช้ได้กับกรด ด่าง และตัวทําละลายอินทรีย์หลากหลายประเภท

การใช้งานหลัก

 • สําหรับการกรองล่วงหน้า การทำให้ใสสะอาด และการกรองในกระบวนการที่เปียกสําหรับพื้นผิว LCD ขนาดใหญ่

 • สําหรับการกรองล่วงหน้า การทำให้ใสสะอาด และการกรองที่จำเป็นต้องมีอัตราการไหลสูงสําหรับสารเคมีและน้ำยาที่เป็นกรดและด่างประเภทต่าง ๆ

ข้อมูลจำเพาะ

ตารางคุณลักษณะด้านประสิทธิภาพ

รายการ

ยูนิต

ประเภทผลิตภัณฑ์

PPE025

PPE045

PPE100

PPE200

ขนาด

ความยาว

มม.

265

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก

มม.

131

ความดันส่วนต่างสูงสุด

25℃

เมกะปาสกาล

0.34 (แรงดันบวก)

พื้นที่ PH ที่จะใช้

 

1 - 14*1

 • *1 ในกรณีที่ใช้คาร์ทริดจ์สําหรับการกรองของเหลวทางเคมี ควรทําการประเมินก่อนภายใต้เงื่อนไขการใช้งานที่วางแผนไว้

วัสดุ

ชื่อชิ้นส่วน

วัสดุ

เส้นใยผ้าไม่ถักไม่ทอ

โพลีโพรพีลีน

วัสดุสนับสนุน

โพลีโพรพีลีน

เคส

โพลีโพรพีลีน

โอริง

EPDM (มาตรฐาน)

ขนาดโอริง: JIS-P65 (AS568-334 หรือเทียบเท่า)

ตัวอย่างของประสิทธิภาพการกักเก็บ

หน่วย: %

หมายเลขชิ้นส่วน

ระดับการกักเก็บ

ขนาดอนุภาค (μm)

3.0

5.0

10.0

30.0

PPECJM025

2.5

99

-

-

-

PPECJM045

4.5

-

99

-

-

PPECJM100

10

-

-

99

-

PPECJM200

20

-

-

-

99

สภาวะในการวัด (025 045)
อนุภาคทดสอบ: ISO Fine Test Dust   ความขุ่นของเหลวทดสอบ: 10 ppm   อัตราการไหล: 11.3 ลิตร/นาที
สภาวะในการวัด (100 200)
อนุภาคทดสอบ: ISO Medium Test Dust   ความขุ่นของเหลวทดสอบ: 10 ppm   อัตราการไหล: 11.3 ลิตร/นาที

อัตราการไหลเริ่มต้นและการสูญเสียแรงดันเริ่มต้น (ตามขนาดรูพรุน)

ชื่อผลิตภัณฑ์แบบย่อ

ขนาด

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ตัวถัง 2 ประเภทต่อไปนี้ช่วยให้ไส้กรองอัตราการไหลสูงเป็นพิเศษแสดงถึงประสิทธิภาพการทํางานได้อย่างเต็มที่

 • FPSUX TE1 (ทําจากโพลีโพรพิลีน)
 • FS6LJM 1-1 50 FET 1 (ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิม)
 • * สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้งาน โปรดดูคู่มือคําแนะนําที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์
 • * ผลิตภัณฑ์อาจจะถูกสร้างขึ้นตามคำสั่งตามรูปทรงและ/หรือขนาด สําหรับรายละเอียด โปรดติดต่อตัวแทนขายของคุณ
 • * อาจเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า