หน้าหลัก

คาร์ทริดจ์ PSE05

NEW

ได้มีการเพิ่มเกรด 0.05 ไมโครเมตรเข้าไปในกลุ่มผลิตภัณฑ์คาร์ทริดจ์ PSE ที่เป็นที่นิยมเนื่องจากอัตราการไหลและประสิทธิภาพการกักเก็บที่สูง

ภาพรวม

พร้อมใช้งานภายใต้กฎการออกแบบที่เอื้อต่อการลดขนาด

ระดับการกําจัดอนุภาคสําหรับการดําเนินการผ่านในครั้งเดียวอยู่ที่ 0.05 ไมโครเมตร
อัตราการไหลลดลงเพียง 15% เมื่อเปรียบเทียบกับคาร์ทริดจ์ขนาด 0.1 ไมโครเมตร ที่ผลิตขึ้นในปัจจุบัน
คาร์ทริดจ์มีขนาดเดียวกันกับคาร์ทริดจ์ก่อนหน้านี้ (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 70 มม.) ดังนั้นจึงไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนตัวถัง

คุณลักษณะ

ประสิทธิภาพการกักเก็บที่ยอดเยี่ยม

ชั้นที่หนาแน่นภายในซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของแผ่นเยื่อ PSE ทําให้มั่นใจได้ว่าสามารถกักเก็บแม้อนุภาคขนาด 0.05 ไมโครเมตรได้อย่างน่าเชื่อถือ

อัตราการไหลสูง

อัตราการไหลลดลงเพียงประมาณ 15% เมื่อเปรียบเทียบกับคาร์ทริดจ์เดี่ยว (1 ขั้น) ขนาด 0.1 ไมโครเมตรแบบดั้งเดิม

อายุการใช้งานยาวนาน

โครงสร้างซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของแผ่นเยื่อ PSE ให้อายุการใช้งานที่ยาวนาน

การใช้งานหลัก

เนื่องจากคาร์ทริดจ์ใช้แผ่นเยื่อ PSE ที่มีชื่อเสียง จึงเหมาะสมที่สุดสําหรับกลุ่มงานต่อไปนี้ที่จำเป็นต้องกําจัดอนุภาคขนาดละเอียดพิเศษ

  • การกรองน้ำบริสุทธิ์สําหรับทําความสะอาดอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตเวเฟอร์ขนาด 300 มม.

  • การกรองสารเคมีสําหรับทําความสะอาดอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตเวเฟอร์ขนาด 300 มม.

  • การกรองของเหลวที่ใช้ชุบ น้ำยาล้างฟิล์ม ฯลฯ

ข้อมูลจำเพาะ

ตารางคุณลักษณะด้านประสิทธิภาพ

รายการ

ยูนิต

ประสิทธิภาพ

หมายเหตุ

ขนาดรูพรุน

ไมโครเมตร

0.05

 

ขนาด

ความยาว

มม.

264

*1

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก

มม.

70

 

ความดันส่วนต่างสูงสุด

25℃

เมกะปาสกาล

0.54 (แรงดันบวก)

 

25℃

เมกะปาสกาล

0.34 (แรงดันลบ)

 

การทนความร้อน

90℃

*2

ช่วงค่า pH ที่ใช้ได้

 

1 - 14

*3

  • *1 โปรดติดต่อเราหากคุณต้องการรายละเอียดขนาด
  • *2 อุณหภูมิการทํางานต่อเนื่อง
  • *3 ในกรณีที่ใช้คาร์ทริดจ์สําหรับการกรองของเหลวทางเคมี ควรทําการประเมินก่อนภายใต้เงื่อนไขการใช้งานที่วางแผนไว้

วัสดุ

ชื่อชิ้นส่วน

วัสดุ

อุปกรณ์ป้องกัน

โพลีโพรพีลีน

แกนกลาง

โพลีโพรพีลีน

การสนับสนุน

โพลีโพรพีลีน

ไส้กรองแผ่นเยื่อ

โพลีซัลโฟน (แผ่นเยื่ออสมมาตร)

โอริง

EPDM (ซิลิคอน, ไวตัน)

อัตราการไหลเริ่มต้นและการสูญเสียแรงดันเริ่มต้น

ขนาด (หน่วย: มม.)

ชื่อผลิตภัณฑ์แบบย่อ

 

ขนาดรูพรุน

ชนิด M

ชนิด MP

ยูนิตหีบห่อ

1

PSECM05SPPW1

PSECMP05SPPW1

12

PSECM05SPPW12

PSECMP05SPPW12