หน้าหลัก

คาร์ทริดจ์ PSS03

NEW

มีการเพิ่มขนาด 0.03 ไมโครเมตรไปยังกลุ่มผลิตภัณฑ์แผ่นเยื่อ PSE ที่เป็นที่นิยมเนื่องจากประสิทธิภาพการกักเก็บที่สูงและอายุการใช้งานที่ยาวนาน
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลังของมันในระบบที่จําเป็นที่ต้องกำจัดอนุภาคขนาดละเอียดพิเศษ

คุณลักษณะ

ภาพถ่าย SEM ของแผ่นเยื่อ PSE

ประสิทธิภาพการกักเก็บที่ยอดเยี่ยม

ชั้นที่หนาแน่นภายในซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของแผ่นเยื่อ PSE จะกักเก็บอนุภาคขนาดละเอียดได้เล็กถึง 0.03 ไมโครเมตรได้อย่างน่าเชื่อถือ

อัตราการไหลสูง

อัตราการไหลแทบจะไม่มีการลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับคาร์ทริดจ์ขนาด 0.05 ไมโครเมตรแบบดั้งเดิม

อายุการใช้งานยาวนาน

โครงสร้างซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของแผ่นเยื่อ PSE ให้อายุการใช้งานที่ยาวนาน

การใช้งานหลัก

เนื่องจากคาร์ทริดจ์ใช้แผ่นเยื่อ PSE ที่มีชื่อเสียง จึงเหมาะสมที่สุดสําหรับกลุ่มงานต่อไปนี้ที่จำเป็นต้องกําจัดอนุภาคขนาดละเอียดพิเศษ

  • การกรองขั้นสุดท้ายของของเหลวที่ใช้ชุบ น้ำยาล้างฟิล์ม ฯลฯ

  • การกรองน้ำบริสุทธิ์หรือสารเคมีสําหรับทําความสะอาดอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตเวเฟอร์