หน้าหลัก
[photo] Three microfilter cartridges, one standing upright and two laid down

คาร์ทริดจ์ฟิลเตอร์แบบจีบ
AstroPore®

ไมโครฟิลเตอร์ประเภทคาร์ทริดจ์ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ตั้งแต่อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มไปจนถึงอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ตารางเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์

วัสดุแผ่นเยื่อ

โพลีซัลโฟน

ประเภทคาร์ทริดจ์

ลักษณะเฉพาะ

ขนาดรูพรุน
(ไมโครเมตร)

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มม.)

ความยาว
(นิ้ว)

คาร์ทริดจ์ W PSE

ประเภทมาตรฐานที่ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายในพื้นที่กว้าง

0.1
0.2
0.45
0.8
1.2

70

10
20
30
40

คาร์ทริดจ์ PSS03

ชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางรูพรุนที่เล็กที่สุดที่กําจัดอนุภาคขนาดเล็กถึง 0.03 ไมโครเมตร

0.03

70

10
20
30

คาร์ทริดจ์ PSE05

ชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางรูพรุนที่เล็กมากที่กําจัดอนุภาคขนาดเล็กถึง 0.05 ไมโครเมตร

0.05

70

10
20
30

คาร์ทริดจ์ PSE ชนิด L

ขนาดมาตรฐานที่มีอัตราการไหลสูงเนื่องจากพื้นที่แผ่นเยื่อที่ใหญ่ขึ้น

0.1
0.2
0.45
0.8
1.2

70

10
20
30

คาร์ทริดจ์ PSE ชนิด XL

ประเภทอัตราการไหลสูงที่มีพื้นที่แผ่นเยื่อใหญ่ขึ้น และเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 81.5 มม.

0.1
0.2
0.45
1.2

81.5

10

คาร์ทริดจ์ PSE ชนิด UXL/SXL

ประเภทอัตราการไหลสูงที่มีพื้นที่แผ่นเยื่อใหญ่ขึ้น และเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 130 มม.

0.1
0.2
0.45
1.2

130

10

คาร์ทริดจ์ SEE

ประสิทธิภาพในการดักจับอนุภาคที่ยอดเยี่ยม และอัตราการไหลที่สูงเพียงพอ ชนิดประหยัดสําหรับการใช้งานทั่วไป

0.1
0.2
0.45
0.8

70

10
20
30
40

แคปซูล PSE

ชนิดแคปซูลขนาดเล็กที่มีอัตราการไหลสูง สามารถใช้เป็นไส้กรองแบบใช้แล้วทิ้ง

0.1
0.2
0.45

93.5
(แคปซูล)

152 มม. (Q)
(แคปซูล)
210 มม. (H)
(แคปซูล)

คาร์ทริดจ์ PSK

คาร์ทริดจ์ไส้กรองชนิดเฉพาะ ซึ่งมีการปรับการกระจายขนาดของรูพรุนสําหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เช่น โรงเบียร์และโรงบ่มไวน์

0.45
0.65

70

30
40

เส้นใยโพลีโพรพิลีน/ผ้าไม่ถักไม่ทอ

ประเภทคาร์ทริดจ์

ลักษณะเฉพาะ

ขนาดรูพรุน
(ไมโครเมตร)

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มม.)

ความยาว
(นิ้ว)

คาร์ทริดจ์ PPE

ไส้กรองนอมินัลประเภทมาตรฐานทําจากเส้นใยโพลีโพรพิลีนสังเคราะห์

0.4
0.5
1.0
3.0
10
30

70

10
20
30

คาร์ทริดจ์ PPA

ไส้กรองนอมินัลทําจากเส้นใยโพลีโพรพิลีนสังเคราะห์

0.5
1.0
3.0
10
30

70

30

คาร์ทริดจ์ PPE ชนิด UXL

ประเภทอัตราการไหลสูงพิเศษทําจากเส้นใยโพลีโพรพิลีนสังเคราะห์
รองรับการผลิตแผง LCD

2.5
4.5
10
20

131

10

PTFE

ประเภทคาร์ทริดจ์

ลักษณะเฉพาะ

ขนาดรูพรุน
(ไมโครเมตร)

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มม.)

ความยาว
(นิ้ว)

คาร์ทริดจ์ FLF

ประเภทแผ่นเยื่อ PTFE ชนิดที่มีคุณสมบัติไม่ชอบน้ำ เหมาะสําหรับช่องระบายอากาศ

0.2

70

10
20