หน้าหลัก

วัสดุสารกึ่งตัวนํา

NEW

เราจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายในฐานะพันธมิตรระดับโลกของคุณ ด้วยโรงงานผลิตที่ล้ำสมัยในสหรัฐฯ ยุโรป และเอเชีย สํานักงานขายในท้องถิ่นทั่วโลก และการสนับสนุนการใช้งานในสถานที่ปฏิบัติงาน

ความสามารถในการผลิต

น้ำยาทําความสะอาดและสารกัดกร่อน

สารเคมีแบบเปียกเพื่อลอกหรือกัดกร่อนสารไวแสงและวัสดุอื่น ๆ

สเลอรี CMP

เพื่อขัดและทำให้ชั้นวงจรรวมที่ซับซ้อนให้เป็นแผ่น

สารตั้งต้น CVD และระบบนําส่งสารเคมี

โซลูชันที่ประหยัดต้นทุนสําหรับอุตสาหกรรมสารกึ่งตัวนำ

โมเสกการควบคุมคลื่น 
(ความต้านทานสี)

โมเสกสีสําหรับตัวกรองสีบนชิปในเซนเซอร์ภาพและการใช้งานเชิงแสงอื่น ๆ

สารไวแสง

ซัพพลายเออร์ชั้นนําด้านสารไวแสงที่นําเสนอผลิตภัณฑ์การถ่ายภาพที่หลากหลาย

ตัวเสริมสารไวแสง

สารเคมีแบบเปียกที่หลากหลายสําหรับกระบวนการลิโทกราฟี

สารตั้งต้นและอุปกรณ์โฟโตโวลตาอิก

โซลูชันห่วงโซ่อุปทานโดยสมบูรณ์

โพลีอิไมด์และ PBO

วัสดุสําหรับการเคลือบบัฟเฟอร์บรรเทาความเครียดหรือชั้นการกระจายตัวใหม่

ตัวทําละลายหลักที่มีความบริสุทธิ์สูง

ผู้ผลิตตัวทําละลายที่มีความบริสุทธิ์สูงชั้นนําที่ใช้ในกระบวนการผลิตที่เกี่ยวกับสารกึ่งตัวนำ