หน้าหลัก

วัสดุปิดกั้นความยาวคลื่นจำเพาะ

COMFOGUARD 

COMFOGUARD (UV, VIS, IR) ซึ่งเป็นวัสดุปิดกั้นความยาวคลื่นจําเพาะที่พัฒนาโดยเทคโนโลยี Fujifilm

COMFOGUARD เป็นวัสดุที่พัฒนาโดย Fuji Film โดยใช้เทคโนโลยีการป้องกันภาพถ่ายซีดจางแบบเงินเฮไลด์ ความสามารถในการจำลองสี การยับยั้งหมอกอิมัลชันซิลเวอร์ฮาโลเจน วัสดุที่ไวต่อภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ และการไวต่อแสงอินฟราเรดย่านใกล้ วัสดุในรูปแบบผงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนี้สามารถเลือกปิดกั้นความยาวคลื่นที่ไม่ต้องการได้

สามารถเลือกแสงได้อย่างอิสระในหน่วย 20 นาโนเมตร

สามารถปรับความยาวคลื่นของแสงที่สามารถปิดกั้นได้ในหน่วย 20 นาโนเมตร ทําให้สามารถเลือกปิดกั้นช่วงความยาวคลื่นได้

ตัวอย่างเช่น แสงที่มองเห็นได้ในช่วงระหว่าง 460 นาโนเมตรถึง 480 นาโนเมตรมีความยาวคลื่นที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติในการนอนหลับ จึงสามารถสร้างวัสดุที่ป้องกันความผิดปกติในการนอนหลับขึ้นมาได้โดยการใช้ COMFOGUARD-VIS เพื่อตัดความยาวคลื่นของช่วงนี้ นอกจากนี้ ยังสามารถรักษาระดับของสีให้อยู่ในระดับต่ำได้