หน้าหลัก

วัสดุสำหรับปิดกั้นความยาวคลื่นอินฟราเรดจําเพาะ (800-1500 นาโนเมตร)

COMFOGUARD-IR

NEW

จุดลักษณะเฉพาะ

  • ระยะตัด IR ที่กว้างและสีน้อยลง (IR-001)

สเปกตรัมของการส่งผ่านรังสี

คุณสมบัติทางกายภาพ

หมายเลขผลิตภัณฑ์

ตัด
ความยาวคลื่น
(นาโนเมตร)

การหลอมละลาย
จุด
(℃)

ลักษณะที่ปรากฏ

การทนความร้อน
TG-DTA
น้ำหนักลด 5%
อุณหภูมิ (°C)

ความสามารถในการละลาย
(กรัม/100 มิลลิลิตร)

วิธีการเพิ่มเติม

จุดลักษณะเฉพาะ

IR-001

900-1,200

203

ผง

283

18 (DMF)
3 (MEK)
< 1 (โทลูอีน)
< 1 (น้ำ)

- การละลายในตัวทําละลายอินทรีย์หรือสารยึดเกาะ

- สีต่ำ
- ระยะตัด IR ที่กว้าง