หน้าหลัก

แบรนด์ FUJIFILM

CN-16L โปรเซส

หมายเลขหมวดหมู่ ชื่อผลิตภัณฑ์ คำอธิบาย ขนาดผลิตภัณฑ์ ภาพผลิตภัณฑ์
CN-16L N1-CR ชุดน้ำยาล้างฟิล์ม CN16L เป็นน้ำยาที่มีอัตราการเติมสารต่ำที่ออกแบบมาเพื่อการล้างฟิล์มเนกาทีฟทั้งหมดที่ใช้ร่วมกันได้กับ Fuji minilab ซึ่งสร้างมาให้ใช้กับ CN16L โปรเซส CN-16L ประกอบด้วยน้ำยาสร้างภาพ (Develop) N1-CR, น้ำยาฟอกจาง (Bleach) N2R, ฟิกเซอร์ (Fixer) N3R และน้ำยาเคลือบ (Stabiliser) N4R ซึ่งเป็นชุดน้ำยาสำหรับการล้างฟิล์มทั้งหมด ชุดน้ำยาล้างฟิล์มสำหรับมือใหม่ N1S ใช้กับ N1-CR เพื่อเตรียมสารละลายในถังขึ้นใหม่ 2 x 5L
CN16L N1S 8 x 10L
CN16L N2R 4 x 2L
CN16L N3R 4 x 2L
CN-16Q/L N4R 10 x 8L