หน้าหลัก

แบรนด์ FUJIFILM

ระบบแพ็ค Frontier

หมายเลขหมวดหมู่ ชื่อผลิตภัณฑ์ คำอธิบาย ขนาดผลิตภัณฑ์ ภาพผลิตภัณฑ์
CP-49HV II PC/ CP-49LR PCx2  น้ำยาแบบแพ็คอเนกประสงค์นี้ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสําหรับใช้ในซีรีส์ Frontier ทุกรุ่นของมินิแล็บ ตั้งแต่ Frontier 340 จนถึง 790  ช่องเสียบพิเศษบนตลับทำให้ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้กับมินิแล็บซึ่งปัจจุบันใช้น้ำยาแบบตลับ CP-48HV II ได้ นอกจากนี้ สูตรแบบอเนกประสงค์นี้ยังทําให้สามารถใช้ได้ที่อัตราการเติมสารที่ 40 มล./ตร.ม. หรือ 45 มล./ตร.ม. สําหรับน้ำยาสร้างภาพ (Developer) & 35 มล./ตร.ม. หรือ 40 มล./ตร.ม. สําหรับน้ำยาฟอกจาง (Bleach)/ฟิก (Fix) โดยขึ้นอยู่กับปริมาณฟิล์มที่ทำการล้างในแต่ละสัปดาห์ 10L
855130 CP-49E P1 ชุดน้ำยาสำหรับเริ่มต้น (START-UP) ซึ่งประกอบด้วยน้ำยาสร้างภาพ (P1) และน้ำยาฟอกจาง/ฟิก (P2) เหล่านี้จะใช้เพื่อสร้างสารละลายขึ้นใหม่ในถังที่ใช้งานได้ใน Frontier ซีรีส์ 5 และ 7 และรวมถึง Frontier 340 อีกด้วย 6 x 3.7L
855132 CP-49E P2 6 x 3.7L
855126 CP-48S P1 UNS ชุดน้ำยาสำหรับเริ่มต้น (Start-up) ซึ่งประกอบด้วยน้ำยาสร้างภาพ (P1) และน้ำยาฟอกจาง/ฟิก (P2) เหล่านี้จะใช้เพื่อสร้างสารละลายขึ้นใหม่ในถังที่ใช้งานได้ใน Frontier ซีรีส์ 3 (ยกเว้น Frontier 340) 6 x 4.2L
855128 CP-48S P2 K 1 4.2L