หน้าหลัก

การต่อต้านเชื้อแบคทีเรีย

NEW

ยับยั้งารเจริญเติบโตของเชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส

หากเป็นสารฆ่าเชื้อที่มีแอลเป็นส่วนประกอบหลักโดยทั่วๆไปนหลักโดยทั่วไป แอลกอฮอล์จะระเหยไปทันที ดังนั้นผลจึงเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเท่านั้น เมื่อใช้ Hydro Ag+ ของ Fujifilm นอกเหนือจากการฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ความเข้มข้นสูง 60% แล้ว ด้วยอานุภาพของอนุภาคเงิน (silver) ยังให้ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อที่สูงในระยะยาวอีกด้วย

ผู้ที่ต้องการปกป้องบุตรหลานของตนจากแบคทีเรีย ไวรัส
NEW
ผู้ที่ต้องการรักษาบ้านให้สะอาดแม้ไม่มีเวลา
NEW
ผู้ที่กังวลเกี่ยวกับกลิ่นที่พบบ่อยจากสัตว์เลี้ยง เสื้อผ้า หรือขยะ
NEW
ผู้ที่ต้องการป้องกันโรคน้ำกัดเท้า
NEW

แม้หลังจากที่แอลกอฮอล์ระเหยไปแล้ว ส่วนผสมเงินจะยับยั้งการเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์

มีการใช้เงินเฮไลด์ในฟิล์มถ่ายภาพที่ผลิตโดย Fujifilm นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท Hydro Ag+ ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งได้รับการสั่งสมผ่านการวิจัยด้านเงินของ Fujifilm มาเป็นเวลาหลายปี ทําให้สามารถฆ่าเชื้อได้ยาวนานอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งแต่เดิมได้รับการพัฒนาเพื่อใช้ในสถานดูแลและรักษาพยาบาลทางการแพทย์ แอลกอฮอล์จะฆ่าเชื้อหลังจากการเช็ด และส่วนผสมเงินจะสร้างชั้นเคลือบต้านเชื้อแบคทีเรียเมื่อแห้งตัว สิ่งนี้ให้ฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อที่คงทนและยาวนาน สารเคลือบสำหรับต้านจุลินทรีย์เป็นซุปเปอร์ไฮโดรฟิลิก ซึ่งช่วยป้องกันคราบน้ำมันและโปรตีนด้วย!

สเปรย์แอลกอฮอล์ Hydro Ag+ (แอลกอฮอล์ 60%)
NEW
แผ่นแอลกอฮอล์ Hydro Ag+ (แอลกอฮอล์ 60%)
NEW