หน้าหลัก

instax mini 40

NEW

สไตล์ที่เป็นคุณ

① กดปุ่มเปิดเครื่องเพื่อให้เลนส์ทำงาน

② ดึงเลนส์ออกเพื่อเปลี่ยนไปโหมดเซลฟี่ เมื่อเห็นสัญลักษณ์ SELFIE ON ก็พร้อมถ่ายเซลฟี่แล้ว!

③ เช็คภาพให้อยู่ในเฟรมโดยดูจากกระจกข้างเลนส์ก่อนถ่ายภาพ