หน้าหลัก

กดปุ่มด้านข้างเลนส์เพื่อเปิดเครื่อง

หมุนปุ่มหมุนไปยังตําแหน่งที่สว่าง

ถ่ายภาพและรับภาพถ่ายได้ทันที

การตั้งค่าปุ่มหมุนปรับความสว่างไปที่เครื่องหมายโหมดภาพโทนสว่าง (♡ภาพโทนสว่าง หรือ High-key) ช่วยให้คุณสามารถถ่ายภาพที่ให้ความรู้สึกที่นุ่มนวลขึ้น

พร้อมติดตั้งกระจกมองสําหรับการถ่ายภาพบุคคลที่สมบูรณ์แบบ

เมื่อถ่ายภาพดอกไม้ สิ่งของขนาดเล็ก หรือของหวาน คุณสามารถใช้เลนส์ระยะใกล้เพื่อสร้างภาพตัวแบบแบบขยายได้

©1976, 2016 SANRIO CO., LTD. เลขที่การอนุมัติ S566204