หน้าหลัก

รับและให้ด้วยเครื่องพิมพ์ อินสแท็กซ์ มินิ Link สำหรับสมาร์ตโฟน

[วิดีโอ] เพื่อน ๆ กําลังสนุกและถ่ายภาพ และพิมพ์ภาพถ่ายด้วยอินสแท็กซ์ มินิ Link สีชมพูหม่น

ภาพยนตร์บทช่วยสอนเครื่องพิมพ์สำหรับสมาร์ตโฟน อินสแท็กซ์ มินิ Link

[วิดีโอ] บทช่วยสอนสําหรับคุณลักษณะและฟังก์ชันบน อินสแท็กซ์ มินิ Link โดยใช้สมาร์ตโฟนและแอปเพื่อเลือกภาพถ่ายและพิมพ์

"แด๊ดดี้" ภาพยนตร์โฆษณาอินสแท็กซ์ มินิ Link

[วิดีโอ] เด็กกําลังวาดรูปหน้ายิ้มของพ่อบนกระดาษและแม่กําลังถ่ายภาพเด็กพร้อมร่างภาพบนภาพถ่าย และพิมพ์ด้วย อินสแท็กซ์ มินิ Link

"แมว" ภาพยนตร์โฆษณาอินสแท็กซ์ มินิ Link

[วิดีโอ] ผู้หญิงถ่ายภาพแมวสัตว์เลี้ยงสีดํา และอีกภาพเป็นภาพของเธอเอง จากนั้นตัดต่อภาพเพื่อรวมทั้งสองภาพเข้าด้วยกันเป็นภาพเดียว