หน้าหลัก

การสนับสนุน

โครงการการกู้ภาพถ่าย

คําแนะนําในการทําความสะอาดและฟื้นฟูภาพถ่ายและอัลบั้มที่เสียหาย

หากภาพถ่ายของคุณได้รับความเสียหายจากน้ำหรือโคลน Fujifilm มีคําแนะนําในการทําความสะอาดและดูแลรักษา

โปรดทราบว่าพื้นผิวภาพที่ลอกออกละไม่สามารถทําความสะอาดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่องานพิมพ์เปียกน้ำเป็นเวลานาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพและขอบเขตความเสียหายของภาพถ่าย ก่อนอื่นโปรดลองดำเนินการที่มุมของงานพิมพ์เพื่อดูว่าจะได้ผลลัพธ์อย่างไร

เมื่อทําความสะอาดและภาพแห้งแล้ว คุณอาจต้องการถ่ายภาพงานพิมพ์หรือถ่ายฟิล์มเนกาทีฟ เพื่อสร้างสำเนาที่สามารถจัดเก็บได้ในสภาพที่ดี

วิธีการทําความสะอาดจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเภทงานพิมพ์ภาพถ่าย

ภาพถ่ายแบบซิลเวอร์เฮไลด์

งานพิมพ์ที่ได้รับการผลิตโดยใช้สารเคมีที่ไวต่อแสงบนกระดาษพิมพ์ภาพถ่าย

การทําความสะอาดภาพถ่ายที่เสียหายจากน้ำ

สําหรับงานพิมพ์ภาพถ่ายที่เสียหายเนื่องจากการจุ่มลงในน้ำ โคลน ทราย

การทําความสะอาดภาพถ่ายที่ติดกัน

สําหรับงานพิมพ์ภาพถ่ายที่มีการจุ่มลงในน้ำ สิ่งสกปรก ทราย และติดกัน หรือหน้าอัลบั้มติดกันและไม่สามารถเปิดออกได้

การทําความสะอาดภาพถ่ายในอัลบั้มที่เสียหายจากน้ำ

สําหรับงานพิมพ์ภาพถ่ายทั้งหมดในอัลบั้มที่เสียหายเนื่องจากการจุ่มลงในน้ำ โคลน ทราย

การทําความสะอาดฟิล์มเนกาทีฟที่เสียหายจากน้ำ

สําหรับฟิล์มสีเนกาทีฟเสียหายเนื่องจากการจุ่มลงในน้ำ โคลน ทราย

งานพิมพ์ภาพถ่ายประเภทอื่น ๆ

ภาพถ่ายแบบการระเหิดสีย้อม

งานพิมพ์ที่สร้างขึ้นโดยใช้ความร้อน เช่น การพิมพ์ที่มีอยู่บนตู้คีออสก์บริการตนเองอัตโนมัติที่เขียนประโยคว่า “FUJIFILM Quality Thermal Photo Paper” (กระดาษภาพถ่ายคุณภาพชนิดเทอร์มัล FUJIFILM) ที่ด้านหลัง

ภาพถ่ายอิงก์เจ็ตชนิดสีย้อม

งานพิมพ์ใช้สีย้อมที่แทรกซึมเข้าไปในพื้นผิวกระดาษและรักษาคุณลักษณะพื้นผิวของกระดาษไว้

ภาพถ่ายอิงก์เจ็ตชนิดสารสี (Pigment-Type)

พิมพ์โดยใช้อนุภาคของสีขนาดเล็กที่อยู่บนพื้นผิวของกระดาษ