หน้าหลัก

การสนับสนุน

การทําความสะอาดภาพถ่ายที่ติดกันของภาพถ่ายแบบซิลเวอร์เฮไลด์

สําหรับงานพิมพ์ภาพถ่ายที่มีการจุ่มลงในน้ำ สิ่งสกปรก ทราย และติดกัน หรือหน้าอัลบั้มติดกันและไม่สามารถเปิดออกได้