หน้าหลัก

การสนับสนุน

การทําความสะอาดภาพถ่ายที่ติดกันของภาพถ่ายแบบซิลเวอร์เฮไลด์

สําหรับงานพิมพ์ภาพถ่ายที่มีการจุ่มลงในน้ำ สิ่งสกปรก ทราย และติดกัน หรือหน้าอัลบั้มติดกันและไม่สามารถเปิดออกได้

ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างโดยไม่พยายามใช้แรงลอกภาพออกจากกัน

  1. ขั้นตอนแรกให้กําจัดสิ่งสกปรก โคลน หรือทรายบนพื้นผิวโดยใช้แปรงขนอ่อน หากคุณไม่มีแปรง หรือหากงานพิมพ์ภาพถ่ายเปียกน้ำ ให้ดําเนินการต่อในขั้นตอนที่ 2 ต้องแน่ใจว่าสวมถุงมือยางชนิดบาง เราขอแนะนําให้ใช้ถุงมือทางการแพทย์ หรือถุงมือที่ใช้ในการจับอาหาร
  2. จากนั้น แช่งานพิมพ์ภาพถ่ายหรืออัลบั้มที่ทําความสะอาดไปบางส่วนแล้วในน้ำสะอาดที่อุณหภูมิห้อง (20-30°C, 68-86°F)
  3. ระวังอย่าให้พื้นผิวภาพถ่ายเสียหาย และค่อย ๆ ลอกงานพิมพ์ภาพถ่ายที่ทับซ้อนกันออกตามลําดับจากบนลงล่าง ในกรณีของอัลบั้ม พื้นผิวของงานพิมพ์ภาพถ่ายอาจหันหน้าเข้าหากัน เช่นเดียวกับกระดาษพื้นหลังของอัลบั้ม ฯลฯ ควรค่อย ๆ ลอกออกอย่างนุ่มนวลหลังจากแช่ในน้ำอย่างพอเหมาะแล้ว
  4. สิ่งสําคัญ คือการปล่อยให้น้ำค่อย ๆ แทรกซึมเข้าไปในช่องว่างระหว่างส่วนที่ติดกัน และไม่รีบร้อนลอกออกจากกัน อาจต้องยอมเสียสละอัลบั้มเพื่อรักษางานพิมพ์ข้างในไว้ ถ้าลอกภาพออกไม่ได้ อย่าพยายามใช้แรงลอก แช่น้ำให้นานขึ้นเล็กน้อย และรอให้ขอบภาพค่อย ๆ แยกออกจากกันตามธรรมชาติ โปรดรอสักครู่ เนื่องจากอาจใช้เวลา 30 นาทีถึงหนึ่งชั่วโมง หากหน้ากระดาษติดกันมาก
  5. เมื่อคุณลอกงานพิมพ์ภาพถ่ายออกแล้ว ให้ล้างในน้ำเย็นที่สะอาดแล้วทิ้งไว้ให้แห้งในที่ร่มหรือในที่มืดที่ไม่มีฝุ่นเกาะติดภาพถ่ายได้ สามารถปูภาพถ่ายบนหนังสือพิมพ์ ฯลฯ ได้ หรือแขวนปล่อยไว้ให้แห้งโดยใช้ไม้หนีบผ้า ไม่แนะนําให้ใช้ไดร์เป่าผม ฯลฯ เป่าให้แห้งอย่างรวดเร็ว เนื่องจากอาจทําให้ภาพพิมพ์ม้วนงอได้